Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0040209

1.3 Site name

Käntu-Kastja

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.098200
Latitude:58.761900

2.2 Area [ha]

3142.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.00 
6270  info  X     0.00 
6430  info      124  0.00 
6450  info      339  0.00 
6510  info      0.00 
6530  info  X     15  0.00 
7110  info  X     405  0.00 
7140  info      44  0.00 
7150  info      0.00 
9010  info  X     10  0.00 
9070  info      222  0.00 
9080  info  X     200  0.00 
91D0  info  X     102  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1163Cottus gobio         
BA154Gallinago media         
F1099Lampetra fluviatilis         
F1099Lampetra fluviatilis         
F1099Lampetra fluviatilis         
M1355Lutra lutra         
I1032Unio crassus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Betula humilis                     
Carex davalliana                     
Cladium mariscus                     
Myrica gale                     
Ulmus laevis                     
Viola uliginosa                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.99
N0715.92
N0917.91
N152.98
N1644.29
N177.96
N198.95

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Käntu-Kastja loodusala (kattub Käntu-Kastja linnualaga), asub Raplamaal ja Läänemaal ning ala pindala on ca 3100 ha. Alast enam kui poole (u 60%) moodustavad metsad. Metsad on mitmekesised ja valdavalt looduslikus seisundis, kõige enam esineb lehtmetsi. Avatud aladel domineerivad pool-looduslikud rohumaad (umbes 20%) ja märgalad (peamiselt rabad, 15%). Loodusala läbib Kasari ja Vigala jõgi. Looduslikke elupaikasid (metsad, märgalad ja jõed) on alal 2/3, seega ainult veerand alast on inimese poolt kasutuses olevad kõlvikud, peamiselt jõeäärsed poollooduslikud kooslused. Loodusalal kaitstakse haruldast suur-konnakotkast. Lisaks pesitseb rabametsades ja teistes niisketes okasmetsades teder ning madal- ja siirdesoodel, samuti niisketel luhaniitudel 8-10 paari sookurgi. Luhaaladel on endale sobiliku elupaiga leidnud veel ka 10-15 paari rukkirääke ning vähemalt neli väike-konnakotka paari.

4.2 Quality and importance

Käntu-Kastja loodusalal esinevad elupaigad on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Jõgede esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on väga hea, teiste elupaikade seisund on hea kuni arvestatav. Loodusala esinduslikud jõed on sobilikeks elupaikadeks saarmale (Lutra lutra), harilikule võldasele (Cottus gobio), jõesilmule (Lampetra fluviatilis) ja paksukojalisele jõekarbile (Unio crassus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBo
MC01.03o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i
LBi
LF02.03i
LJ02.06i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal69.9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum69.9

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Kännu-Kastja HA; Tõrje, Üdruma suur-konnakotka PEP-d; Kastja väike-konnakotka PEP (VV 28.02.2006. a määrus nr 59, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2006. a määrus nr 175, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 03.07.2006. a määrus nr 43, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).Õigusaktid: Kännu-Kastja HA; Tõrje, Üdruma suur-konnakotka PEP-d; Kastja väike-konnakotka PEP (VV 28.02.2006. a määrus nr 59, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2006. a määrus nr 175, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 03.07.2006. a määrus nr 43, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE168.00
EE1793.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE16Kastja suur-konnakotka püsielupaik+1.00
EE16Kastja väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Keskküla väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Keskküla väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Käntu kaljukotka püsielupaik+2.00
EE17Käntu-Kastja hoiuala (Läänemaa)+69.00
EE17Käntu-Kastja hoiuala (Rapla)+24.00
EE16Rumba väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Rumba väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Üdruma suur-konnakotka püsielupaik+4.00
EE16Kastja väike-konnakotka püsielupaik*0.00
EE16Tõrje suur-konnakotka püsielupaik+1.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kastja suur-konnakotka püsielupaik+1.00
Kastja väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Keskküla väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Keskküla väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Käntu kaljukotka püsielupaik+2.00
Käntu-Kastja hoiuala (Läänemaa)+69.00
Käntu-Kastja hoiuala (Rapla)+24.00
Rumba väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Rumba väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Üdruma suur-konnakotka püsielupaik+4.00
Kastja väike-konnakotka püsielupaik*0.00
Tõrje suur-konnakotka püsielupaik+1.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2006.07.03 Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määrus nr 43 «Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (terviktekst) 2010.04.19 Keskkonnaministri 19. aprilli 2010. a määrus nr 12 "Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY