Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040303

1.3 Site name

Järveotsa

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-02
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 2007. a määrus nr 30 Järveotsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.987900
Latitude:58.047300

2.2 Area [ha]

27.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info  X     0.00 
9020  info  X     0.00 
9080  info  X     0.00 
91D0  info  X     17  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0611.96
N077.97
N1720.92
N1959.15

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Järveotsa loodusala asub Pärnumaal ning ala pindala on 27 ha (kattub osaliselt Põhja-Liivimaa linnualaga). Loodusalale jääv Järveotsa järv asub 58,7 meetri kõrgusel merepinnast, on 380 m pikk ja 150 m lai, keskmine sügavus 1,22 m. Järv on kinnikasvav ja aheneva veepeegliga. Järve veepeegel pole vähenenud ainuüksi kinnikasvamise, vaid ka järve väljavoolu (Jäärja peakraavi) süvendamise tõttu. Viimase 35 aasta jooksul on järve pind vähenenud viiendiku võrra. Järve idakaldal kasvavad madalsoometsad, teistel kallastel paiknevad õõtsik- ja siirdesood. Järveotsa loodusalale jääv tammik on rajatud möödunud sajandi 80-ndatel. Jäärja mõisa pargist viib katkendlik tammeallee tammikuni, mis on ilmselt rajatud Jäärja pargiga samal ajal. Tammiku vanuseks hinnatakse 125-130 a. Tammiku koosseisus on ca 20% vahtraid, mis on tammedega arvatavasti ühel ajal istutatud, selline kooslus on nii Pärnumaal kui ka Eestis haruldane.

4.2 Quality and importance

Järveotsa loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Loodusala elupaigatüüpide esinduslikkus ning üldine looduskaitseline seisund on varieeruv (arvestatav kuni hea).Järveotsa maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a määrusega nr 319 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta» kaitse alla võetud Järveotsa tammiku baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MJ02.07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal65.4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum65.4

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Järveotsa MKA (VV 01.02.2007. a määrus nr 30).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE14100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Järveotsa maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Järveotsa maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2007.02.01 Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 2007. a määrus nr 30 Järveotsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Järveotsa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2012-2021
Link: http://kava.eelis.ee/-492465069

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.4 Tulemusseire 2.3.1 Koosluse taastamistöö 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY