Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

EE0040325

1.3 Site name

Lavassaare

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.265400
Latitude:58.548800

2.2 Area [ha]

11443.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA084Circus pygargus     
BA037Cygnus columbianus bewickii    1000     
BA038Cygnus cygnus     
BA338Lanius collurio    20  25   
BA340Lanius excubitor     
BA177Larus minutus    15  20   
BA179Larus ridibundus    2000  2500   
BA156Limosa limosa    40  50   
BA158Numenius phaeopus    60  80   
BA140Pluvialis apricaria    250  300   
BA007Podiceps auritus     
BA409Tetrao tetrix tetrix    50  50   
BA108Tetrao urogallus    10  10   
BA166Tringa glareola    50  80   
BA162Tringa totanus    90  100   
BA142Vanellus vanellus    60  70   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.78
N0781.33
N090.89
N168.00
N175.34
N192.67
N061.78
N0781.33
N090.89
N168.00
N175.34
N192.67

Total Habitat Cover

200.02

Other Site Characteristics

Lavassaare linnuala pindalaga 11 443 ha asub Pärnumaal ning koosneb ühest suurest ja ühest väiksemast lahustükist. Tegemist on piirkonnale iseloomuliku ja suure märgalakompleksiga. Linnualasse on hõlmatud Lavassaare soostiku lääneosa koos seda ümbritsevate metsadega. Neil Lääne-Eesti tüüpi lavarabadel domineerivad lagedad peenar-älves ja peenar-laugasraba kooslused, laialdase levikuga on ka puis-puhma ja mättaraba kooslused. Laisma raba keskosas ja Kõima rabas võib laugaste osatähtsus ulatuda 40-50%-ni. Soostiku keskele jääb linnurohke Lavassaare järv (193 ha).

4.2 Quality and importance

Lavassaare linnuala linnustik on rikkalik. Siin pesitsevad tüüpilised soo- ja metsalinnud ning soostik on oluline peatuspaik rändel olevatele lindudele. Arvukamalt peatuvad siin rändel naerukajakas (Larus ridibundus), väikeluik (Cygnus columbianus) ja väikekajakas (Larus minutus). Oluline pesitsusala rüüdile (Pluvialis apricaria), laululuigele (Cygnus cygnus) ja sarvikpütile (Podiceps auritus). Lavassaare linnuala kuulub ka niidurüdi (Calidris alpina schinzii) võtmealade hulka. Haruldasematest liikidest pesitseb siin muuhulgas tutkas (Philomachus pugnax), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väikepistrik (Falco columbarius), rabapüü (Lagopus lagopus) ja metsis (Tetrao urogallus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02o
LA04.03o
MBi
MC01.03o
LF02.03i
LF03.01i
MJ02.07o
MJ02.12o
LK01.03i
LK03.04i
MA02o
LA04.03o
MBi
MC01.03o
LF02.03i
LF03.01i
MJ02.07o
MJ02.12o
LK01.03i
LK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal187.2
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum187.2

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Linnuandmed: soolindude uurimisgrupp (A.Leivits, E.Vilbaste jt.), E.Lelov, I.Tammekänd, U.Vahur, E.Viht Õigusaktid: Ura MKA; Lavassaare HA; Virussaare rabasaare KA; Laisma kaljukotka PEP; Lavassaare, Laisma metsise PEP-d (VV 08.05.2007. a määrus nr127, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 18.05.2007. a määrus nr 154, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; Pärnu raj. RSN TK 5.2.1964 otsus nr 26, ENSV MN 6.4.1959 määrus nr 119).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE0597.00
EE143.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Ura maastikukaitseala+3.00
EE05Lavassaare looduskaitseala+97.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Ura maastikukaitseala+3.00
Lavassaare looduskaitseala+97.00

5.3 Site designation (optional)

2007.05.08 Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määrus nr 127 Ura maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 2016.05.05 Vabariigi Valitsuse 5. mai 2016. a määrus nr 54 "Lavassaare looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lavassaare looduskaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026
Link: http://kava.eelis.ee/-1309767365

Name: Ura maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2014-2023
Link: http://kava.eelis.ee/-1646819013

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.5 Andmete kogumine 2.1.1 Probleemliigi tõrje 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY