Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040330

1.3 Site name

Metsapoole

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 154 Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.367700
Latitude:57.896900

2.2 Area [ha]

60.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info  X     0.00 
1630  info  X     32  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N041.99
N061.99
N071.99
N0982.09
N169.95
N191.00
N231.00

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Metsapoole loodusala on Pärnu maakonna rannikuala, mille pindala on ca 60 ha. Loodusala pindalast moodustavad lagedad alad 50 ha ja metsamaa 7 ha. Tegemist on olulise poollooduslike koosluste esinemisalaga. Kaitsealustest liikidest leidub alal kahkjaspunast sõrmkäppa, vööthuul-sõrmkäppa, niidu-kuremõõka ning kõret.

4.2 Quality and importance

Metsapoole loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150) ja rannaniidud (*1630). Rannikulõukad on hea ja rannaniidud arvestatava esinduslikkusega.Metsapoole botaanilis-zooloogiline kaitsealaMetsapoole botaanilis-zooloogiline kaitseala asub Pärnumaal Häädemeeste vallas. Kaitseala on loodud 1991. aastal rannamaastku, linnustiku ning rannaniitude kaitseks. Kaitseala pindala on 65,2 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal4.3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum4.3

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Metsapoole botaanilis-zoloogiline KA (Pärnu maakonnavalitsuse 12.07.1991. a määrus nr 319).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE1594.00
EE17100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Metsapoole hoiuala=100.00
EE15Metsapoole botaanilis-zooloogiline kaitseala*94.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Metsapoole hoiuala=100.00
Metsapoole botaanilis-zooloogiline kaitseala*94.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsapoole hoiuala kaitsekorralduskava 2014-2023
Link: http://kava.eelis.ee/1272135323

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 3.1.8 Muu taristu rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 3.3.1 Tehnika/Loomade soetamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY