Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

EE0040346

1.3 Site name

Pärnu lahe

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.144000
Latitude:58.212200

2.2 Area [ha]

110409.4000

2.3 Marine area [%]

96.4500

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (3.55 %) Marine Baltic Sea (96.45 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus    20     
BA054Anas acuta     
BA054Anas acuta    1000     
BA056Anas clypeata    200     
BA056Anas clypeata    35  45   
BA052Anas crecca    1500  1500   
BA050Anas penelope    20000  20000   
BA053Anas platyrhynchos    4000  4000   
BA053Anas platyrhynchos    60  120   
BA055Anas querquedula    150     
BA055Anas querquedula    30     
BA051Anas strepera    55  55   
BA051Anas strepera    20     
BA041Anser albifrons    5300  5300   
BA043Anser anser    400  400   
BA043Anser anser    10  20   
BA039Anser fabalis    2700  2700   
BA169Arenaria interpres    10  15   
BA169Arenaria interpres    40  40   
BA222Asio flammeus     
BA061Aythya fuligula    5000  5000   
BA061Aythya fuligula    200  260   
BA062Aythya marila     
BA062Aythya marila    57000  57000   
BA045Branta leucopsis    15000  15000   
BA067Bucephala clangula    4500  4500   
BA137Charadrius hiaticula    300  300   
BA137Charadrius hiaticula    30  40   
BA081Circus aeruginosus       
BA064Clangula hyemalis    270000  270000   
BA037Cygnus columbianus bewickii    17500  17500   
BA038Cygnus cygnus    600  600   
BA036Cygnus olor    60     
BA036Cygnus olor    2100  2100   
BA182Larus canus    600  800   
BA183Larus fuscus     
BA179Larus ridibundus    1500  3000   
BA156Limosa limosa    30   
BA066Melanitta fusca    100  150   
BA066Melanitta fusca    70000  70000   
BA065Melanitta nigra    132000  132000   
BA070Mergus merganser    150  210   
BA070Mergus merganser    1000  1000   
BA069Mergus serrator    30  55   
BA069Mergus serrator    50  50   
BA017Phalacrocorax carbo    750  750   
BA017Phalacrocorax carbo    6000  6000   
BA005Podiceps cristatus    20     
BA005Podiceps cristatus    350  350   
BA063Somateria mollissima    70     
BA195Sterna albifrons    15  20   
BA193Sterna hirundo    1300  1500   
BA194Sterna paradisaea    1000  1200   
BA191Sterna sandvicensis    350  350   
BA161Tringa erythropus    150     
BA162Tringa totanus    300   
BA162Tringa totanus    30  30   
BA142Vanellus vanellus    500  500   
BA142Vanellus vanellus    100  150   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1149Cobitis taenia                   
Gavia sp.                     
1099Lampetra fluviatilis                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0197.76
N090.99
N151.25
N0197.76
N090.99
N151.25
N0197.76
N090.99
N151.25
N0197.76
N090.99
N151.25
N0197.76
N090.99
N151.25
N0197.76
N090.99
N151.25
N0197.76
N090.99
N151.25

Total Habitat Cover

700

Other Site Characteristics

Pärnu lahe linnuala pindalaga 110 400 ha asub Pärnumaal ning see on suuruselt kolmas linnuala Eestis. Ala hõlmab suure osa Pärnu lahest ja Kihnu saare rannaalast. Oluliste pesitsus- ja peatuspaikadena on linnualasse hõlmatud ka roostikud ja avatud kooslused. Pärnu laht on Eesti edelaranniku suurim laht. Laht on madal, suurim sügavus on kuni 8 meetrit. Pärnu laht on tugevalt mõjutatud Pärnu jõe sissevoolust ning seetõttu on selle soolsus madalam võrreldes Liivi lahe soolsusega. Piirkond on kalarikas ning see loob see head toitumis- ja pesitsustingimused veelindudele.

4.2 Quality and importance

Pärnu lahe linnuala on oluline rändepeatuspaik paljudele veelindudele, eriti hanelistele. Arvukamalt pesitseb siin hallhani (Anser anser). Lisaks on see oluline pesitsuspaik luitsnokk-pardile (Anas clypeata), merivardile (Aythya marila), hahale (Somateria mollissima), tõmmuvaerale (Melanitta fusca), liivatüllile (Charadrius hiaticula), tõmmukajakale (Larus fuscus), väiketiirule (Sterna albifrons), algile (Alca torda) ja soorätsile (Asio flammeus). Ranniku märgalad olulised kurvitsaliste pesitsusaladena. Haruldasematest liikidest pesitseb siin merikotkas (Haliaeetus albicilla), niidurüdi (Calidris alpina schinzii) ja tutkas (Philomachus pugnax).Kotkakivi; Manija KokkõkiviMõõtmed: Graniit 6x3,2x3,5 m, üm 15,1 (õ.-a 17.03.1959 nr 25; H. Viiding, 1986) Asukoht: ManilaiulTamm; Lemsi küla tamm; Koksi talu tammMõõtmed ja iseloomustus (T. Aasma, 2007): Ü= 389 cm (1,3 m); H= 21 m (40 m); võra maksimaalne ulatus 16 m. Heas seisus. Puu on elujõuline, ühtlase korrapärase võraga. Võras leidub siiski ka mitmeid väiksemaid ja üks keskmise suurusega kuivanud oks. Mõõtmed: Ü= 350 cm (1,3), H= 25 m. (maakat. andmed, Relve projekt, Eesti põlispuudes samad andmed). Asukoht: Koksi talu juures. Lemsi talumaja hoovis tagastamata maal.Kihnu Liiva-aia kivi; Liiva-aa Suur Kivi (Lina küla rändrahn)Mõõtmed: 4,1x 2,3x 3,0m, üm 12,0m (H. Viiding, 1986)Ü ümbermõõt 9.78 ja kõrgus 2.44 Asukoht: "Pärnu Kalur", Kihnus, Lina külasTõstamaa maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud ENSV Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee 27. septembri 1976. a otsusega nr 253 «Looduskaitse objektide kohta rajoonis» loodud kohaliku tähtsusega zooloogiliste kaitsealade Heinlaid ja Kivilaid baasil. Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a määrusega nr 319 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta» kinnitati need kaitsealad kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektiks Tõstamaa laiud.Tammed (3); Kastna tammedMõõtmed ja iseloomustus (T. Aasma, 2007): Ü= 1. 635 cm (1,3 m), 2. 484 cm (1,3 m), 3. 397 cm (1,3 m); H= 1. 15,0 m (40 m), 2. 16 m (40 m), 3. 16,5 m (40 m); võra läbimõõt 1. 14,5 m, 2. 18 m, 3. 15,5 m. 1. Pärnumaa jämedaim puu. Seisund halb. Puu tamponeeritud. Alles üks haru mis hea seisus. Tüve seisund samas halb ning teised harud murdunud (u. 6 kõrguselt). Siiski on tegemist väga esindusliku ja huvitava puuga. 2. Puu tervikuna rahuldavas seisus. Tüve alaosa halvas seisus ja seest tühi. Võra algab 2,5 m kõrguselt. Võra seisund hea. Kuivi oksi sees vähe. 3. Seisund rahuldav. Tüves idaküljel suur tühik. Võra algab 2,5 m kõrguselt. Võra alaosast üks suur oks murdunud (puu kõrval maas), teised alumised oksad kuivanud. Mõõtmed: 3 puud. Ü= 619 cm (1,3), H= 19 m. Teised ü= 380 cm,h= 18 m ja ü=340 cm, h= 16 m. (maakat. andmed, Relve projekt); Suurim puu rahuldavas seisus. Plombeeritud. Ü= 613 cm (1,3), H= 17 m. Teised puud Ü= 375 ja 440 cm , H= 17 ja 18.5 m (Eesti põlispuud. 1998 a andmed). Asukoht: Kastna küla mererannal. Esimene ja kolmas puu jäävad jätkuvalt riigi omanduses olevale maale ning teine puu eramaale. Ümbruses kadakased karjamaad. Läheduses meri. 1. Puult murdunud oksad on puu kõrval maas, ent need on korrastatud ja kujunduselementideks. Ümbrusest kujundatud puhkekoht. Puu lähedusse on istutatud noored tammed. 2. Puu jääb kasutatavale karjamaale. Läheduses kadakad. Ligipääsu takistab elektrikarjus. Lähedusse on istutatud noored tammed. 3. Jääb lagedamale kadakatest ümbritsetud platsile. Ümbruses kasvanud suuremaid puid mis eemaldatud (kännud alles).Manija maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a määruse nr 319 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta» kaitseala baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA04.03i
LC01.01.01i
LD01.02i
MD03.01i
HD03.02i
LD04i
HF02.01.01i
MF02.02i
LF02.03i
HF03.01i
HF03.02.02i
MG01.01i
LG02.08i
LG05.01i
HH01i
HH01o
LH04i
LH04o
LH06.01i
LH06.01o
MI01i
MI01o
MK02.03i
MK02.03o
MK03.05i
MK03.05o
LK04.05i
HA03i
HA04.03i
LC01.01.01i
LD01.02i
MD03.01i
HD03.02i
LD04i
HF02.01.01i
MF02.02i
LF02.03i
HF03.01i
HF03.02.02i
MG01.01i
LG02.08i
LG05.01i
HH01i
HH01o
LH04i
LH04o
LH06.01i
LH06.01o
MI01i
MI01o
MK02.03i
MK02.03o
MK03.05i
MK03.05o
LK04.05i
HA03i
HA04.03i
LC01.01.01i
LD01.02i
MD03.01i
HD03.02i
LD04i
HF02.01.01i
MF02.02i
LF02.03i
HF03.01i
HF03.02.02i
MG01.01i
LG02.08i
LG05.01i
HH01i
HH01o
LH04i
LH04o
LH06.01i
LH06.01o
MI01i
MI01o
MK02.03i
MK02.03o
MK03.05i
MK03.05o
LK04.05i
HA03i
HA04.03i
LC01.01.01i
LD01.02i
MD03.01i
HD03.02i
LD04i
HF02.01.01i
MF02.02i
LF02.03i
HF03.01i
HF03.02.02i
MG01.01i
LG02.08i
LG05.01i
HH01i
HH01o
LH04i
LH04o
LH06.01i
LH06.01o
MI01i
MI01o
MK02.03i
MK02.03o
MK03.05i
MK03.05o
LK04.05i
HA03i
HA04.03i
LC01.01.01i
LD01.02i
MD03.01i
HD03.02i
LD04i
HF02.01.01i
MF02.02i
LF02.03i
HF03.01i
HF03.02.02i
MG01.01i
LG02.08i
LG05.01i
HH01i
HH01o
LH04i
LH04o
LH06.01i
LH06.01o
MI01i
MI01o
MK02.03i
MK02.03o
MK03.05i
MK03.05o
LK04.05i
HA03i
HA04.03i
LC01.01.01i
LD01.02i
MD03.01i
HD03.02i
LD04i
HF02.01.01i
MF02.02i
LF02.03i
HF03.01i
HF03.02.02i
MG01.01i
LG02.08i
LG05.01i
HH01i
HH01o
LH04i
LH04o
LH06.01i
LH06.01o
MI01i
MI01o
MK02.03i
MK02.03o
MK03.05i
MK03.05o
LK04.05i
HA03i
HA04.03i
LC01.01.01i
LD01.02i
MD03.01i
HD03.02i
LD04i
HF02.01.01i
MF02.02i
LF02.03i
HF03.01i
HF03.02.02i
MG01.01i
LG02.08i
LG05.01i
HH01i
HH01o
LH04i
LH04o
LH06.01i
LH06.01o
MI01i
MI01o
MK02.03i
MK02.03o
MK03.05i
MK03.05o
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02i
LA04i
LD01.01i
LD02.01i
LE01.03i
MA02i
LA04i
LD01.01i
LD02.01i
LE01.03i
MA02i
LA04i
LD01.01i
LD02.01i
LE01.03i
MA02i
LA04i
LD01.01i
LD02.01i
LE01.03i
MA02i
LA04i
LD01.01i
LD02.01i
LE01.03i
MA02i
LA04i
LD01.01i
LD02.01i
LE01.03i
MA02i
LA04i
LD01.01i
LD02.01i
LE01.03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal221.89999999999998
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum221.89999999999998

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Jõgisalu, H. 1970. Sangelaid. Eesti Loodus 9, lk 341-34. Andmed saadud ka (lindude kohta): Durinck et al. 1993; ZBI, EOÜ; Viron Lintuseura; IBA töömaterjalid; M.Ellermaa, M.Kose, A.Kuresoo, T.Laur, A.Leito, E.Lelov, L.Luigujõe, M.Ots, P.Raja, A.Sakala, I., J., S. Ja T.Tammekänd, E.Vilbaste. Õigusaktid: Kastna MKA; Tõstamaa MKA; Manija MKA; Sorgu saare KA; Sangelaiud KA; Audru roostik KA; Kihnu HA; Audru poldri HA; Pärnu lahe HA; Sõmeri HA; Raespa HA; Sangelaiu viigerhülge PEP; Linaküla meri-pungsambla PEP (VV 30.03.2007. a määrus nr 95, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 30.03.2007. a määrus nr 88, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 29.05.2006. a määrus nr 127, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13;Pärnu Maakonnavalitsuse 12.07.1991 määrus nr 319; VV 18.05.2007. a määrus nr 154, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 20.12.2005. a määrus nr 78, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8; KKM 24.05.2007. a määrus nr 36, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE055.00
EE141.00
EE160.00
EE1793.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Tamm; Lemsi küla tamm; Koksi talu tamm+0.00
EE18Kotkakivi; Manija Kokkõkivi+0.00
EE18Kihnu Liiva-aia kivi; Liiva-aa Suur Kivi (Lina küla rändrahn)+0.00
EE18Tammed (3); Kastna tammed+0.00
EE14Kastna maastikukaitseala+0.00
EE17Kihnu hoiuala+1.00
EE14Manija maastikukaitseala+0.00
EE05Sorgu looduskaitseala+0.00
EE17Sõmeri hoiuala+0.00
EE14Tõstamaa maastikukaitseala+1.00
EE16Kastna emaputke püsielupaik*0.00
EE16Kihnu merikotka püsielupaik*0.00
EE05Audru poldri looduskaitseala*1.00
EE05Kihnu laidude looduskaitseala+4.00
EE16Linaküla meri-pungsambla püsielupaik+0.00
EE17Raespa hoiuala+0.00
EE17Pärnu lahe hoiuala+92.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Tamm; Lemsi küla tamm; Koksi talu tamm+0.00
Kotkakivi; Manija Kokkõkivi+0.00
Kihnu Liiva-aia kivi; Liiva-aa Suur Kivi (Lina küla rändrahn)+0.00
Tammed (3); Kastna tammed+0.00
Kastna maastikukaitseala+0.00
Kihnu hoiuala+1.00
Manija maastikukaitseala+0.00
Sorgu looduskaitseala+0.00
Sõmeri hoiuala+0.00
Tõstamaa maastikukaitseala+1.00
Kastna emaputke püsielupaik*0.00
Kihnu merikotka püsielupaik*0.00
Audru poldri looduskaitseala*1.00
Kihnu laidude looduskaitseala+4.00
Linaküla meri-pungsambla püsielupaik+0.00
Raespa hoiuala+0.00
Pärnu lahe hoiuala+92.00

5.3 Site designation (optional)

2006.01.02 Keskkonnaministri 2. jaanuari 2006. a määrus nr 1 Karvase maarjalepa ja emaputke püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 2007.03.30 Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määrus nr 95 Kastna maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2014.03.07 Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2014. a määrus nr 35 Sorgu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri 2006.05.29 Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määrus nr 127 Manija maastikukaitseala kaitse-eeskiri 2014.03.04 Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 2014. a määrus nr 31 Kihnu laidude looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri 2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2007.05.24 Keskkonnaministri 24. mai 2007. a määrus nr 36 "Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" 2014.10.10 Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2014. a määrus nr 160 „Audru poldri looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” 2007.03.30 Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määrus nr 88 Tõstamaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

Name: Kastna maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2012-2021
Link: http://kava.eelis.ee/-514937218

Name: Manija maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019
Link: http://kava.eelis.ee/-1790060319

Name: Raespa hoiuala kaitsekorralduskava 2014-2023
Link: http://kava.eelis.ee/1668817041

Name: Sõmeri hoiuala kaitsekorralduskava 2013-2022
Link: http://kava.eelis.ee/874360323

Name: Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/-701352052

Name: Tõstamaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
Link: http://kava.eelis.ee/-759437227

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.1.1 Probleemliigi tõrje 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 2.6.1 Üksikobjekti ja selle piiranguvööndi hooldus- ja taastamistöö 3.1.10 Muu taristu hooldamine 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.1.8 Muu taristu rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 3.3.1 Tehnika/Loomade soetamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine 5.5 Teabepäevade korraldamine 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY