Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040358

1.3 Site name

Sorgu

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2004-08
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Pärnu Maakonnavalitsuse määrus nr. 319 Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.199100
Latitude:58.178000

2.2 Area [ha]

5.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1620  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0866.24
N0933.76

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Sorgu loodusala (kuulub ka Pärnu lahe linnuala koosseisu) hõlmab väikest osa Pärnu lahest koos Sorgu saarega. Saar ise on merest väljaulatuv devoni aluspõhjaline moreenkõrgendik, mille kõrgus küündib põhjatipus 4,5 meetrini üle mere pinna ning mille vähene puittaimestik koosneb kadakast, kibuvitsast, verevast kontpuust, saarest, toomingast ja pihlakast.

4.2 Quality and importance

Sorgu loodusalale jääv Sorgu saar kuulub elupaigatüüpi väikesaared ning laiud (1620). Esinduslik elupaik on looduskaitseliselt väärtuslik maastikuliselt ja merelindude pesitsusalana.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal98.8
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum98.8

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Metsaots, K. 1998. Sorgu saar - Tuhkatriinu Pärnu-Riia meretee ääres. Eesti Loodus 8, lk 378-379. Õigusaktid: Sorgu saare LKA (Pärnu maakonnavalitsuse 12.07.1991. a määrus nr 319).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE05100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Sorgu looduskaitseala-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Sorgu looduskaitseala-100.00

5.3 Site designation (optional)

2014.03.07 Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2014. a määrus nr 35 Sorgu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/-701352052

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.3 Riiklik seire 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY