Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040410

1.3 Site name

Kaarmise

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Kingissepa raj. TSN TK otsus nr.22 Kohaliku kaitse alla võetavate looduskaitseobjektide täiendava nimekirja kinnitamine nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.350700
Latitude:58.350000

2.2 Area [ha]

266.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      0.00 
3150  info      0.00 
6280  info  X     0.00 
6530  info  X     0.00 
7230  info      50  0.00 
9010  info  X     160  0.00 
9020  info  X     17  0.00 
9080  info  X     0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N041.99
N063.98
N0716.92
N081.00
N091.00
N165.97
N1767.16
N191.99

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Kaarmise loodusala asub Saaremaal ning ala pindala on ca 300 ha. Loodusala on väärtuslik elupaikade kompleks, millest suurema osa moodustavad vanad laialehised metsad (9020). Metsaelupaikadega vaheldumisi esineb madalsoolaike (7230), vähemal määral on puisniite (*6530) ja teisi metsaelupaikasid. Ala kaguosas paikneb Kaarmise järv. Järv asub õhukese pinnakattega alal, millest lõuna pool on liivase koostisega rannavall. Järve ümbruses on levinud loopealne kehva kadakase karjamaaga. Loodusala lääneosas asub pisike saar, mida 20 sajandi algul kõrgema veetaseme juures veel ei olnud. Kaldad on paesed, paiguti mudased, lõunaküljel liivased. Välja voolab Liivakraav, mis paarisaja meetri kaugusel kaob kurisusse, tuleb Kaarmise veski juures Pühatu allikana uuesti maapinnale ja voolab Kaarmise oja kaudu Mullutu lahte. Kuival suvel katkeb väljavool järvest. Loodusalal tagatakse linnuliikide hallpõsk-püti (Podiceps grisegena), raudkulli (Accipiter nisus), hiireviu (Buteo buteo), sookure (Grus grus), musträhni (Dryocopus martius) ja hoburästa (Turdus viscivorus) elupaikade kaitse.

4.2 Quality and importance

Kaarmise loodusalal esinevad elupaigad on liivikud (2330), looduslikult rohketoitelised järved (3150), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Vanade laialehiste metsade ja liigirikaste madalsoode esinduslikkus on väga hea, teistel elupaikade esinduslikkus on hea või arvestatav.Jõempa kurisudJõempa kurisude kaitseala asub Saaremaal, Kuressaare ja Kärla valla piiril. Kaitseala on loodud 1973. a. karstiala kaitseks. Karstialalt algab Kärla jõgi, mille ülemjooks suvel kuivab. Kaitsealal paiknevate kurisude laius ulatub 5 meetrini ja sügavus 0,5-1 meetrini. Kaitseala pindala on 9,5 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal37
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum37

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Jõempa Kurisu KA; Kaarmise HA (Kingissepa raj. TSN TK 18.12.1973 otsus nr 22; VV 27.07.2006.a. määrus nr 176, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE154.00
EE165.00
EE1796.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE15Jõempa kurisud+4.00
EE17Kaarmise hoiuala+96.00
EE16Kaarmise merikotka püsielupaik+5.00
EE16Jõempa sellerheiniku püsielupaik*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Jõempa kurisud+4.00
Kaarmise hoiuala+96.00
Kaarmise merikotka püsielupaik+5.00
Jõempa sellerheiniku püsielupaik*0.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2006.04.17 Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määrus nr 28 "Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY