Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040442

1.3 Site name

Mäe

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrus nr 176 Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas¹ nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.943500
Latitude:58.338900

2.2 Area [ha]

42.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1630  info  X     10  0.00 
6530  info  X     0.00 
7210  info  X     0.00 
9070  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.99
N0753.34
N0815.89
N090.99
N1626.81
N190.99

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Mäe loodusala asub Saaremaal ning on moodustatud Liivi lahe väikesaarte ja laidude ning väärtuslike poollooduslike koosluste kaitseks. Põhjapoolseim lahustükk (80% kogu loodusala pindalast) hõlmab maismaad ja sinna jäävaid erinevaid niiduelupaiku - lagedamaid rannikukooslusi ning metsasemaid puiskarjamaid ja puisniite. Ülejäänud kümmekond lahustükki jäävad sellest lõuna poole ning on moodustatud laidude kaitseks.

4.2 Quality and importance

Mäe loodusalal kaitstavad elupaigad on rannaniidud (*1630), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210) ja puiskarjamaad (9070). Loodusalal esinevate elupaikade esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on hea kuni arvestatav.

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal28.8
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum28.8

4.5 Documentation

Õigusaktid: Mäe HA (VV 27.07.2006. a määrus nr 176, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE17100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Mäe hoiuala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Mäe hoiuala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY