Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040482

1.3 Site name

Tõnija

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Kingissepa raj. TSN TK otsus 19.05.1959 nr.71 Looduskaitse organiseerimisest Kingissepa rajoonis nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.935000
Latitude:58.409300

2.2 Area [ha]

181.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
5130  info      43  0.00 
6270  info  X     0.00 
6280  info  X     33  0.00 
6510  info      0.00 
6530  info  X     17  0.00 
7230  info      0.00 
9020  info  X     28  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N074.98
N0830.35
N0918.91
N155.97
N1624.88
N175.97
N198.96

Total Habitat Cover

100.02

Other Site Characteristics

Tõnija loodusala asub Saaremaal, ala pindala on ca 180 ha. Üle poole loodusalast moodustavad erinevad poollooduslikud kooslused, mis on suuresti regulaarses majandamises. Lisaks jäävad loodusala keskosasse vanad laialehised metsad, mis kannab Lepna tammiku nime, ning ala kirde osas on liigirikkad madalsood. Loodusalal on registreeritud punaselg-õgija (Lanius collurio) elupaik.

4.2 Quality and importance

Tõnija loodusalal kaitstavad elupaigad on kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid – *6280), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230) ja vanad laialehised metsad (*9020). Kõikide elupaikade seisund on hea või väga hea.Lepna tammikLepna tammiku kaitseala asub Saaremaal Valjala vallas. Tammik võeti kaitse alla 1959. aastal puistu kaitseks. Tegemist on endise tamme-puisniiduga, mis on praeguseks metsaks kujunenud. Reljeef on nõrgalt lainjas, paiguti, eriti idaosas esineb ohtralt rändkive. Tammede vanus on 65-195, keskmiselt 105 a. Kaitseala pindala on 16,1 ha.Lepna pappelMõõtmed: Kanada pappel. Heas seisus. Ü= 417 cm (1,3), H= 22 m. (97a maakat. andmed, Eesti põlispuud). Asukoht: Lepna talu juures. Maadevahe jõe ääres.

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal31.2
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum31.2

4.5 Documentation

Õigusaktid: Lepna tammiku KA; Tõnija HA (Kingissepa raj. TSN TK 19.05.59. a otsus nr 71; VV 27.07.2006. a määrus nr 176, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE159.00
EE1791.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE15Lepna tammik+9.00
EE17Tõnija hoiuala+91.00
EE18Lepna pappel+0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Lepna tammik+9.00
Tõnija hoiuala+91.00
Lepna pappel+0.00

5.3 Site designation (optional)

2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY