Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0060117

1.3 Site name

Türi-Karjaküla

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2010-11
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2010. a määrus nr 161 "Türi maastikukaitseala kaitse-eeskiri1" nr. Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määrus nr 234 Hoiualade kaitse alla võtmine Järva maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.387400
Latitude:58.790800

2.2 Area [ha]

97.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info  X     36  0.00 
6430  info      0.00 
6450  info      22  0.00 
6510  info      0.00 
6530  info  X     0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.99
N0962.19
N152.98
N1614.92
N170.99
N1916.91
N230.99

Total Habitat Cover

99.96999999999998

Other Site Characteristics

Türi linna vahetus läheduses asuva Türi-Karjaküla loodusala hõlmab ca 97 ha suurust mitmekesist maastikku. Alal kaitstakse viit erinevat tüüpi pärandkooslusi, mida ümbritsevad erivanuselised metsaalad.

4.2 Quality and importance

Türi-Karjaküla loodusalal esinevad poollooduslikud kooslused on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning puisniidud (*6530). Alad on regulaarses hoolduses ning hea esinduslikkusega.Türi maastikukaitsealaTüri maastikukaitseala asub Järvamaal Türi ning Väätsa vallas ning on loodud 1992. aastal maastiku kaitseks. Kaitsealal asuv Türi voorestik on kujunenud jääliustiku kulutus- ja kuhjetegevuse tulemusena. Enam-vähem paralleelselt, põhja-kirde – lõuna-edela suunaliselt paiknevad väikevoored on 500-2500 m pikad, 140-540 m laiad ning kuni 20 m kõrgused. Voorestikku poolitab Pärnu jõgi. Kaitseala pindala on 3575 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal43.4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum43.4

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Türi-Karjaküla HA (VV 08.09.2005. a määrus nr 234).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE143.00
EE1797.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Türi maastikukaitseala*3.00
EE17Türi-Karjaküla hoiuala+97.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Türi maastikukaitseala*3.00
Türi-Karjaküla hoiuala+97.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2010.11.26 Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2010. a määrus nr 161 "Türi maastikukaitseala kaitse-eeskiri1"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Pärnu jõe hoiuala (Järva), Türi maastikukaitseala ja Türi-Karjaküla hoiuala kaitsekorralduskava 2014-2023
Link: http://kava.eelis.ee/-1581720758

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY