Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0060215

1.3 Site name

Ebavere

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2004-08
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 29. oktoobri 1998. a määrus nr 246 Ebavere maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.222100
Latitude:59.103600

2.2 Area [ha]

39.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9020  info  X     11  0.00 
9050  info      13  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1939Agrimonia pilosa    500     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Bromus benekenii                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N19100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Tervikuna metsaalale jäävat Ebavere loodusala iseloomustab maastikuliselt Nõmme-Ebavere servamoodustise ilmekaim vorm - Ebavere oos (Ebavere mägi). Loodusdirektiivi elupaigatüüpidest katavad mäenõlvu rohunditerikkaid kuusikuid ja vanad laialehised metsad. Kaitsealustest liikidest leidub alal varjulustet, karvast maarjaleppa ja pruunikat pesajuurt.

4.2 Quality and importance

Ebavere loodusala esinevate rohunditerikaste kuusikute (9050) esinduslikkus ning üldine looduskaitseline seisund on hea. Lisaks esineb vanu laialehised metsi (*9020). Vahelduv maastik loob head elutingimused kollasele kivirikule.Ebavere maastikukaitsealaEbavere maastikukaitseala on loodud 1959. aastal Ebavere oosi kaitseks. Tegemist on Nõmme-Ebavere servamoodustise ühe ilmekaima vormiga. Ebavere mägi on järsunolvaline, 35 m kõrgune, piklik metsaga kaetud mägi, mis kuulub Porkuni - Rakke oosisüsteemi. Suurim kõrgus merepinnast 146 m, olles seega kõrguselt kolmas mägi Pandivere kõrgustikus. Koosneb kruusast ja liivast. Morfoloogiliselt kuulub ebakorrapäraste laiade ooside hulka, mille külgedel on lohkusid ja külgorge. Lõunanõlv on kõige järsem (kuni 33°), kirdeküljel on 5-6 m kõrgune astang. Legendi järgi on Ebavere mäel sündinud saarlaste jumal Tarapita, kes siit Saaremaale lennanud. Teise legendi järgi olevat mäe sees linn - Kalevipoja sepapada. Ikalduste vastu mäel ohverdati. Kord ohverdati piiga nimega Eba. Läti Hendriku järgi oli see paganlik ohvripaik, mille sakslased 1220. a. hävitasid. Kaitseala pindala on 39 ha. Turism: kaitseala on ümbruskonnas populaarne suusatamiskoht.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal78.5
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum78.5

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Pomerants, R. 1999. Ebavere maastikukaitseala. Eesti Loodus 2-3, lk 106; Varep, E. 1960. Ebavere mägi. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn, lk 136-137. Õigusaktid: Ebavere MKA (VV 29.10.1998. a määrus nr 246, muudetud VV 04.04.2000. a määrusega nr 110).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE14100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Ebavere maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Ebavere maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2016.09.15 Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2016. a määrus nr 101 "Ebavere maastikukaitseala kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY