Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0060225

1.3 Site name

Varangu

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-04
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määrus nr 75 Varangu looduskaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.108300
Latitude:59.040100

2.2 Area [ha]

104.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7160  info      0.00 
7220  info  X     0.001  0.00 
9080  info  X     0.00 
91D0  info  X     13  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1902Cypripedium calceolus    1000       
I1042Leucorrhinia pectoralis         
P4086Saussurea alpina subsp. esthonica    100   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza incarnata                     
Dactylorhiza maculata                     
Epipactis atrorubens                     
Epipactis helleborine                     
Epipactis palustris                     
Gymnadenia conopsea                     
Gymnadenia odoratissima                     
Listera ovata                     
Malaxis monophyllos                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0611.93
N071.99
N091.99
N150.99
N169.94
N1752.27
N1912.93
N237.95

Total Habitat Cover

99.98999999999998

Other Site Characteristics

Lääne-Virumaal asuv Varangu loodusala paikneb Pandivere kõrgustiku nõlval. Pandivere kõrgustik on lavajas–lainja pinnamoega 75–80 meetri kõrguselt kuni 130 meetrini kõrgenev aluspõhjaline kõrgustik, mida valdavalt katab 2–4 m, kohati vaevalt 1 m paksune karbonaatse moreeni kiht. Pandivere tuumalaks on pinnavete neeldumisala, kus seetõttu puuduvad jõed ja järved. Kõrgustiku välispiiriks on aga allikate vöönd – karstiliste põhjavete väljavalgumise ala, kus asubki üks mitmepalgelisemaid Põhja-Eesti allikaalasid – Varangu allikad. Varangu mõisa lähedal asuva allikalise ala pikkus on ligi 400 ja laius kohati üle 100 m ning sellel leidub üle 30 tõusu- ja langeallika. Ülemises lähtekohas on moodustunud 0,7 ha suurune allikajärv. Allikatest ja kõrvalt metsast algavatest allikaniredest saab alguse Preedi (Varangu) jõgi, mille lammid on võsastunud. Kaitsealustest liikidest esineb alal vööthuul-sõrmkäpp, kahkjaspunane sõrmkäpp, tumepunane neiuvaip, soo-neiuvaip, roomav öövilge, harilik käoraamat, suur käopõll, pruunikas pesajuur, hall käpp ja kahelehine käokeel.

4.2 Quality and importance

Varangu loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Mitmekesine hea ja väga hea esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga soiste elupaikadega kaetud loodusala on heaks elupaigaks kaunile kuldkingale (Cypripedium calceolus), suur-rabakiilile (Leucorrhinia pectoralis) ja eesti soojumikale (Saussurea alpina ssp. esthonica).Varangu looduskaitsealaVarangu looduskaitseala on moodustatud Lääne-Viru Maavalitsuse 4. oktoobri 1993. a otsusega nr 125 «Taimestiku kaitsealade moodustamise kohta» Varangu taimekaitseala baasil.Varangu SiniallikadAsukoht: Varangu mõisa taga metsas, Jõeotsa MÜ.Varangu kaitsealal. Iseloomustus: 300 m pikkune allikaala, Varangu jõe alguses (Eesti Ürglooduse Raamat, Tln.1990.a)

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal85.5
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum85.5

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Varangu LKA (VV 11.04.2005. a määrus nr 75).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE05100.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Varangu Siniallikad+0.00
EE05Varangu looduskaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Varangu Siniallikad+0.00
Varangu looduskaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2005.04.11 Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määrus nr 75 Varangu looduskaitseala kaitse-eeskiri 2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Varangu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
Link: http://kava.eelis.ee/-1338508822

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.3 Riiklik seire, 1.5 Andmete kogumine, 2.1.1 Probleemliigi tõrje, 2.2.2 Liigi elupaiga taastamistöö, 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY