Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0060227

1.3 Site name

Vinni-Pajusti

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-12
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määrus nr 264 Vinni-Pajusti maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.431500
Latitude:59.289900

2.2 Area [ha]

93.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6530  info  X     0.00 
9020  info  X     23  0.00 
9050  info      0.00 
9070  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N099.95
N1636.80
N1744.30
N196.96
N231.99

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lääne-Virumaal asuv Vinni-Pajusti loodusala jääb Pandivere kõrgustiku maastikurajooni põhjaossa. Piirkonna reljeefi on valdavalt määranud jääaja poolt varasema aluskorra kõrgendiku kulutusrežiim: maastik on lainjas üksikute väiksemate ooside ja kühmudega, mida liigendavad mitmesuguse kuju ja suurusega orundid. Iseloomulik on õhuke pinnakate ning kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alade ning arvukate karstinähtuste esinemine. Loodusala on piiritletud Vinni-Pajusti vahelisel lainja ning liigendatud maastikuga alal esineva metsamaastikuna, mis on ümbritsetud põllumajandusmaastike, -tootmishoonete ja asulatega. Loodusala kõige iseloomulikumaks ja tähelepanuväärsemaks koosluseks on tammik, mis on üks vanimaid ja suurema pindalaga tammikuid Eestis. Loodusalalt on leitud väga haruldast leht-kobartorikut (Grifola frondosat).

4.2 Quality and importance

Vinni-Pajusti loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070). Alal leiduvad elupaigatüübid on varieeruva esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga. Väga hea esinduslikkusega on näiteks Lääne-Virumaal vähe esinevad puisniidud, kuid vanad laialehised metsad vaid arvestatava esinduslikkusega.Vinni-Pajusti maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee 27. novembri 1958. a otsusega nr 300 «Looduskaitse organiseerimisest Rakvere rajoonis» kaitse alla võetud Vinni tammiku ja Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee 21. aprilli 1971. a otsusega nr 100 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide ja botaaniliste üksikobjektide nimekirjade muutmise kohta» kaitse alla võetud Vinni-Pajusti tammiku baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal65.4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum65.4

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Vinni-Pajusti MKA (VV 21.12.2006. a määrus nr 264).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE14100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Vinni-Pajusti maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Vinni-Pajusti maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2006.12.21 Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määrus nr 264 Vinni-Pajusti maastikukaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Vinni-Pajusti maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2012-2021
Link: http://kava.eelis.ee/-1924967644

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.5 Andmete kogumine, 2.1.1 Probleemliigi tõrje, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 2.4.1 Maastiku taastamistöö, 2.4.2 Maastiku hooldustöö, 3.1.10 Muu taristu hooldamine, 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine, 5.5 Teabepäevade korraldamine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY