Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0070123

1.3 Site name

Päite

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määrus nr 195 Päite maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.634700
Latitude:59.414900

2.2 Area [ha]

128.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1230  info      0.00 
9180  info  X     37  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N077.96
N097.96
N1525.86
N167.96
N1950.27

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Päite loodusala kõige esinduslikum väärtus on Põhja-Eesti klint, mis on maailmas ainus nii ulatuslik, erakordselt rikkaliku ja hästi säilinud faunat sisaldavate Kambriumi ja Ordoviitsiumi kivimite paljandas. Kõige paremini on klint säilinud just Saka–Ontika–Toila–Sillamäe–Utria kohal, kus asub ka Päite loodusala. Kaitsealustest liikidest leidub alal mets-kuukressi ning künnapuud.

4.2 Quality and importance

Päite loodusalal esinevad elupaigatüübid on merele avatud pankrannad (1230) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180). Nii pankranna kui ka pangametsa looduskaitseline seisund ja esinduslikkus on väga hea.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal45.1
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum45.1

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Päite MKA (VV 21.07.2005. a määrus nr 195, muudetud 02.03.2006. a määrusega nr 60).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE14100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Päite maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Päite maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2005.07.21 Päite maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Päite maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019
Link: http://kava.eelis.ee/-189751891

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.4 Tulemusseire, 2.4.2 Maastiku hooldustöö, 3.1.1 Külastuskoormuse reguleerimine, 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.1.7 Infotahvlite hooldamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY