Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

EE0070173

1.3 Site name

Sirtsi

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.798500
Latitude:59.260400

2.2 Area [ha]

6842.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA158Numenius phaeopus    20  30   
BA140Pluvialis apricaria    50  80   
BA107Tetrao tetrix    50  100   
BA166Tringa glareola    75  85   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.98
N0741.68
N162.94
N1732.59
N1921.81

Total Habitat Cover

100.00000000000001

Other Site Characteristics

Sirtsi linnuala pindalaga 6805 ha asub Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa piiril. Ala koosneb ühest suurest ja neljast väiksemast lahustükist. Põhiosa linnualast moodustab Sirtsi soo, mis on tekkinud jääjärvelise nõo soostumise tagajärjel. See on loode-kagusuunaline soodeahel, milles esineb rohkesti väiksemaid ja suuremaid laukaid ning älveid. Sirtsi soo ümbruses leidub loodusmetsi, mis pakuvad elupaika paljudele inimpelglikele liikidele.

4.2 Quality and importance

Sirtsi linnuala kuulub viie olulisema ala hulka regioonis, mis on moodustatud linnudirektiivi liigi või alamliigi - mudatildri (Tringa glareola) kaitseks. Teised olulised liigid (liigid, kelle arvukus tähtsal linnualal moodustab vähemalt 1% Eesti minimaalsest arvukusest, kelle arvukus on linnualal vähemalt 20 paari või kes omavad alal olulisi koondumiskohti) on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), teder (Tetrao tetrix), rüüt (Pluvalis apricaria) ja väikekoovitaja (Numenius phaeopus). Haruladasematest liikidest pesitsevad siin metsis (Tetrao urogallus), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), must-toonekurg (Ciconia nigra), rabapüü (Lagopus lagopus) ja kanakull (Accipiter gentilis).Sirtsi looduskaitsealaSirtsi looduskaitseala asub Lääne- ja Ida-Virumaa piiril. 1976. a-l loodi Maidla valda pruunkarude reservaat (osaliselt kattub praeguse kaitsealaga). 1981. a-l moodustati Sirtsi sookaitseala. Oma praegusel kujul on Sirtsi looduskaitseala 2001. a-st. Eesmärgiks on kaitsta Sirtsi sood, sellega piirnevaid metsi ja kaitstavaid liike. Sirtsi soo on tekkinud jääjärve nõo soostumisel. Lagesood on u 1000 ha. Keskosa on älveste ja laugasterohke raba, äärealadel esineb õõtsiksoid. I kategooria liikidest elavad Sirtsi LKA-l näiteks lendorav, must-toonekurg ja kaljukotkas. Leidub mitmeid metsise mängupaiku. Sirtsi soo omab ka veekaitselist väärtust, lisaks on ta tuntud jõhvika- ja murakasoona. Kaitseala koosneb 6 lahustükist, pindala on 4582,6 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
LG01.02i
LG01.03i
LJ02.07i
LK01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF03.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99.4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum99.4

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Andmed: M.Ots, J.Elts, U.Sellis, R.Türkel, A.Leivits. Õigusaktid: Sirtsi LKA; Kunda jõe HA; Kullikünka, Koolma, Rihula, Männikvälja metsise PEP-d; Sae lendorava PEP; Rihula metsise PEP (VV 11.12.2001. a määrus nr 393, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 15.09.2005. a määrus nr 237, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8; KKM 14.07.2006. a määrus nr 52, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE05100.00
EE170.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Sirtsi looduskaitseala=100.00
EE17Kunda jõe hoiuala*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Sirtsi looduskaitseala=100.00
Kunda jõe hoiuala*0.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2014.07.31 Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määrus nr 122 "Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskiri1"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Sirtsi LKA ja Kunda jõe HA (Sirtsi loodusala) kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/-1931691201

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.2 Uuring 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö 2.3.1 Koosluse taastamistöö 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY