Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0070189

1.3 Site name

Viivikonna

1.4 First Compilation date

2009-05

1.5 Update date


No information provided

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-05
Date site confirmed as SCI:2011-01
Date site designated as SAC:2009-04
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 12. mai 1998. a määrus nr 102 Tihu (kehtetu), Vaivara ja Kallukse maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine nr. Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2009. a korraldus nr 148 Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» muutmine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.734200
Latitude:59.321000

2.2 Area [ha]

28.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info  X     22  0.00 
9050  info      0.00 
9080  info  X     0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N19100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Viivikonna loodusala asub Ida-Virumaal ja on moodustatud väärtuslike metsaelupaikade kaitseks. Suurema osa loodusalast moodustavad vanad loodusmetsad, mille sees on üksikuid rohunditerikaste kuusikute ning soostuvate ja soo-lehtmetsa laike.

4.2 Quality and importance

Viivikonna loodusala on moodustatud hea esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga metsaelupaikade kaitseks nagu vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080).Vaivara maastikukaitsealaVaivara maastikukaitseala asub Ida-Virumaal Vaivara vallas. Vaivara Sinimäed võeti kaitse alla 1959. a-l. Vaivara maastikukaitseala loodi 1998 a-l. Sinimäed kujutavad endast survelist otsamoreeni, moreenis on rändpangad. Liustiku surve tõttu on põhjanõlvad kohati vertikaalsed, lõunanõlvad aga lauged. Teise versiooni kohaselt on tegu tektoonilise pinnavormiga. Põhjanõlval kasvav mets sarnaneb klindimetsaga, domin. pärn ja saar. Koosneb kolmest künkast: Tornimägi (69,9 m), Põrguhauamägi (82,3 m) ja Pargimägi (84,6 m). Põrguhauamäel asub Põrguauguks kutsutud sulglohk, mille nõlvakalle u 20. Põhjanõlval paljandub Ordoviitsiumi lubjakivid ja üllatuslikult ka kambriumi sinisavid. Sinimäed on huvipakkuvad oma geoloogilise ehituse ja geneesi poolest, samuti omavad nad suurt maastikulist väärtust. Sinimägedele on rajatud hulgaliselt sõjalisi objekte. Lahustükina on kaitsealale liidetud Viivikonna mets, mis on piirkonna üks väheseid säilinud loodusmetsi. Tegu on peamiselt mustika kasvukohatüüpi üle saja-aastase kuusikuga. MKA koosneb 3 lahustükist. Kaitseala pindala on 79,8 ha. Kaitsealune taimeliik: Lunaria rediviva. (Keskkonnaekspertiis, 1996) Turism: Matkarada, mälestusmärk 1944. a lahingule

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Vaivara MKA (VV 12.05.1998. a määrus nr 102, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE14100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Vaivara maastikukaitseala-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Vaivara maastikukaitseala-100.00

5.3 Site designation (optional)

1998.05.12 Tihu (kehtetu), Vaivara ja Kallukse maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY