Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080230

1.3 Site name

Kuulmajärve

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2005. a määrus nr 173 Kuulmajärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.157800
Latitude:57.965300

2.2 Area [ha]

1016.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      21  0.00 
7140  info      0.00 
9010  info  X     105  0.00 
9080  info  X     0.00 
91D0  info  X     258  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.99
N0720.89
N160.99
N1764.18
N1911.94

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Kuulmajärve loodusala asub Põlvamaal. Loodusalale nime andnud Kuulma (Koolma) järv ning lähedalasuvad (Timo) Mustjärv ja (Partsi) Saarjärv on vee keemiliste omaduste poolest haruldased kogu Euroopas. Järvi iseloomustab väga suur huumusainete sisaldus, pehme ja pruun vesi. Vee pH väärtus on vaid 4–5, seega on vesi väga happeline ning järved suure humiinainete sisalduse tõttu hästi tumedaveelised. Erilise (nn. atsidotroofse) keskkonna pärast (väga happeline keskkond, pehme ja tume vesi, tugev veekihistus, intensiivne veevahetus) elutsevad järvedes haruldased kooslused. Elustik on liigivaene ja väheproduktiivne, planktonit leidub peamiselt järve pinnakihis, kalade värvus võib olla iseloomulikult tume. Järvi ümbritsevad valdavalt männienamusega palumetsad ja nende vahele jäävad sood. Maastikku ilmestab valgusrikka männikuga Mõujärve palo mõhnastik.

4.2 Quality and importance

Kuulmajärve loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Järvede esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on hea. Metsaelupaigad on varieeruva esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga. Siirde ja õõtsiksood on väga hea esinduslikkusega.Kuulmajärve maastikukaitsealaKuulmajärve maastikukaitseala asub Põlvamaal Veriora, Lasva ja Laheda vallas. Kaitseala on loodud 1983. aastal järve ning seda ümbritseva kaldavööndi ning põhjakaldal kasvava kuni 130-aastase okasmetsa kaitseks. Kihistunud huumusetoitelise järve suurus 6,1 ha ja sügavus 6 m. Järve taimestik on vaene, kuid seal leidub mitmeid väga haruldasi ränivetikaid. Järve ainsaks kalaliigiks on ahven.Võhandu jõe ürgorgVõhandu jõe ürgorg asub Põlvamaal Veriora vallas. Kaitseala on loodud 1964. aastal Võhandu jõe devoni liivakivipaljanditega ürgoru kaitseks. Paljanditest maalilisimad on Põdramüür, Tsirgumüür, Sõjatare ja Kalmate müür. Paljandite jalamilt voolab välja mitu allikat ja esineb ka koopaid. Ürgoru nõlvu katab männi-kuuse segamets. Kaitseala pindala on 712,6 ha. Plaanis luua Võhandu MKA, millega seoses väheneb pindala 509 hektarile.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02i
LB02.02o
MD05i
MJ02.07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal97.7
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum97.7

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Kuulmajärve MKA (VV 13.07.2005. a määrus nr 173).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE14100.00
EE150.00
EE160.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Kuulmajärve maastikukaitseala=100.00
EE16Timo väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE15Võhandu jõe ürgorg*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kuulmajärve maastikukaitseala=100.00
Timo väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Võhandu jõe ürgorg*0.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2005.07.13 Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2005. a määrus nr 173 Kuulmajärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri 1964.02.04 ENSV MN määrus nr.56 Maastikuliste kaitsealade, objektide ja dekoratiivsete taimede riikliku kaitse alla võtmise kohtaENSV MKK 1964,7,21

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kuulmajärve maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2012-2021
Link: http://kava.eelis.ee/-2092643703

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.2 Uuring, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY