Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080402

1.3 Site name

Lubjaahju järve

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-12
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määrus nr 311 Hoiualade kaitse alla võtmine Valga maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.572200
Latitude:57.975000

2.2 Area [ha]

1.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N06100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lubjaahujärve loodusala asub Valgamaal ning selle pindalaks on vaid ca 1 ha. Kooraste järvestikku kuuluva Lubjaahujärve suurim sügavus 4,8 m ja keskmine sügavus 3 m. Järve pikkus 200 m, laius 60 m ja kaldajoone pikkus 608 m. Järvest voolab läbi Sillaotsa jõgi. Lõunast suubub järve allikaline ning kivise-kruusase põhjaga oja. Lubjaahujärv paikneb kõrgete ja järskude veerudega orus. Järv on piiratud õõtsikuribaga.

4.2 Quality and importance

Lubjaahujärve loodusalal asuv Kooraste Lubjaahju järv kuulub elupaigatüüpi looduslikult rohketoiteline järved (3150). Tegemist on väärtusliku järveelupaigaga, mille esinduslikkus ning looduskaitseline seisund on hea.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Lubjaahjujärve HA (VV 15.12.2005. a määrus nr 311).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE17100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Lubjaahujärve hoiuala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Lubjaahujärve hoiuala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lubjaahujärve hoiuala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/660915541

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.4 Tulemusseire, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY