Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080433

1.3 Site name

Purtsi jõe

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-12
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määrus nr 311 Hoiualade kaitse alla võtmine Valga maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.109300
Latitude:58.079600

2.2 Area [ha]

8.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius         
F1163Cottus gobio         
I1032Unio crassus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0641.00
N0918.00
N151.00
N175.00
N1934.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Purtsi jõe loodusala asub Valgamaal ning selle pindala on ca 8 ha. Purtsi jõe hoiuala kaitse-eesmärk on loodusdirektiivi elupaigatüübi - jõgede ja ojade (3260) kaitse ning liikide - hariliku võldase (Cottus gobio) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse. Purtsi jõe alamjooksul on kaldaalad valdavalt metsased, keskjooksul ümbritsevad jõge ka põllumajandusmaad. Loodusala ulatuses voolab Purtsi jõgi peamiselt looduslikus sängis. Loodusalal leidub rohkesti kivise-kruusase põhjaga väärtuslikke jõelõike, sh kärestikke, mis vahelduvad liivase põhjaga jõealadega. Purtsi jõe laius loodusala lõigus on varieeruv – 4-12 m. Muutlik on ka jõe sügavus, mis sõltub jõe laiusest ja voolukiirusest. Laiematel kiirevoolulistel aladel on madalveeseisuga sügavus 0,1-0,4 m ning aeglase vooluga käänukohtades ka üle 1 m. Purtsi jõe loodusalal ei ole säilinud ühtegi funktsioneerivat veskipaisu. Siiski on kaladele ületamatuks rändetõkkeks Oona veskipaisu jäänuk. Veevoolu tõkestavad ka koprapaisud ning risukogumid, kuid need ei ole püsivad rändetakistused.

4.2 Quality and importance

Purtsi jõe loodusalal esinev loodusdirektiivi elupaigatüüp jõed ja ojad (3260) on hariliku võldase (Cottus gobio), hariliku tõugja (Aspius aspius) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) heaks elupaigaks.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal30.9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum30.9

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Purtsi jõe HA (VV 15.12.2005. a määrus nr 311).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE17100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Purtsi jõe hoiuala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Purtsi jõe hoiuala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Purtsi jõe hoiuala kaitsekorralduskava 2015-2024
Link: http://kava.eelis.ee/138659157

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY