Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080503

1.3 Site name

Kullamäe

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2004-08
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a. määrus nr. 2 Kullamäe, Muti ja Varesemägede maastikukaitsealadekaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.876800
Latitude:58.218500

2.2 Area [ha]

5.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8220  info      0.1  0.00 
9060  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N152.94
N1997.06

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kullamäe loodusala asub Viljandimaal ja on loodud Kullamäe liivakivipaljandi ja seal asuvate koobaste kaitseks. Tegemist on esindusliku Devoni liivakivipaljandiga Tarvastu jõe kaldal koos allikate ja okasmetsadega.

4.2 Quality and importance

Kullamäe loodusalale jäävad elupaigatüübid liivakivipaljandid (8220) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060) on hea ning arvestatava esinduslikkuse ning looduskaitselise seisundiga.Kullamäe maastikukaitsealaKullamäe maastikukaitseala asub Viljandimaal Tarvastu vallas. Kaitseala loodi 1964. aastal Tarvastu jõe ääres oleva Kullamäe liivakivipaljandi kaitseks. 1998. aastal kaitseala veidi laiendati, et tõhusamalt kaitsta paljandit, seal asuvaid koopaid ning neid ümbritsevat maastiku. Jõeäärne paljand on kuni 12 m kõrgune ja selles on kolm koopaava, mis viivad kahte koopasse. Suurima koopaava laius on 2,5 m ja kõrgus 2,4 m. Kaitseala pindala on 5,4 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0.4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0.4

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Kullamäe MKA (VV 06.01.1998. a määrus nr. 2, muudetud 17.05.2007. a määrusega nr 145).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE14100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Kullamäe maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kullamäe maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

1998.01.06 Kullamäe, Muti ja Varesemägede maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kullamäe maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026
Link: http://kava.eelis.ee/175140970

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY