Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080515

1.3 Site name

Kariste järve

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-06
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määrus nr 125 Hoiualade kaitse alla võtmine Viljandi maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.346100
Latitude:58.144100

2.2 Area [ha]

61.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      61  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0699.00
N071.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kariste järve loodusala hõlmab tervikuna ca 60 ha Kariste järv. Järv paikneb Sakala kõrgustiku edelanõlval, kagu-loodesuunalises Halliste ürgorus. Ürgoru veerud ulatuvad kirdes üsna järve lähedale, edela pool aga jäävad märgatavalt kaugemale ja siin esineb oru veerul metsaga kaetud mõhnastik. Järv on pikliku kujuga ning koosneb kahest, kitsa järvekaela kaudu ühendatud osast: Suurjärvest kagu ning Väikejärvest loode pool. Järve kaguosas on kaks väikest soise pinnaga saart. Kaldad on madalad, laialdaselt esineb õõtsikut

4.2 Quality and importance

Kariste järve loodusala asuv Kariste järv on looduslikult rohketoiteline järv (3150). Elupaigatüübi esinduslikkus ning üldine looduskaitseline seisund on hea.

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal96.9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum96.9

4.5 Documentation

Õigusaktid: Kariste järve HA (VV 09.06.2005. a määrus nr 125).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE17100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Kariste järve hoiuala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kariste järve hoiuala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kariste järve hoiuala kaitsekorralduskava 2014-2023
Link: http://kava.eelis.ee/2131604892

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY