Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080518

1.3 Site name

Paistu

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-06
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 15. juuni 2006. a määrus nr 139 Loodi looduspargi kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.595300
Latitude:58.274200

2.2 Area [ha]

53.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7160  info      0.001  0.00 
8220  info      0.2  0.00 
9010  info  X     25  0.00 
9050  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N073.98
N090.99
N1788.07
N196.96

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Paistu loodusalast suurem osa paikneb metsamaal. Kahel lahustükil asuvale loodusalale jäävad Loodi põrguoru allikad ja ürgorg omavad geoloogilist, hüdrogeoloogilist, maastikulist ja botaanilist tähtsust. Paistu järskude nõlvadega ürgorus Kesk-Devoni Aruküla lademe punane liivakivi avaneb 17 paljandis. Neist suurimas 23 m kõrguses ja 15 m laiuses paljandis on 4-5 m sügavune koobas - Põrguorg, millest voolab välja kõige suurem (vooluhulk 2 l/s) langeallikas. Läänepoolsem allikas voolab välja (0,1 l/s) maa-aluse ojana 30 sm läbimõõduga koopakesest. Paljandis esineb veel arvukalt pisemaid langeallikaid. Kõik allikad avanevad paljandi jalamil. Paistu ürgoru taimestik on liigirikas - leidub sõnajalgtaimi ja 80 liiki samblaid.

4.2 Quality and importance

Paistu loodusala esinevad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050). Allikad ja paljandid on väga hea esinduslikkusega, kuid metsaelupaikade esinduslikkus on varieeruv (väga hea kuni arvestatav).Loodi looduspark Loodi looduspark asub Viljandimaal Viljandi vallas. Looduspark loodi 1992. aastal ühendamaks piirkonnas asuvaid kaitse- ja puhkealasid kogupindalaga 7800 ha. 1997. aastal eraldati looduspargist Viljandi maastikukaitseala ja looduskaitseliselt väheväärtuslikke haritavaid maid. Mitmed looduspargi osad on juba varem kaitse alla võetud (Paistu ürgorg 1959; Sinialliku allikas, järv ja linnamägi, Kindrali mägi, Loodi-Püstmäe lehisepuistu, Heimtali park ja Tõllamägi 1964). Looduspark on moodustatud looduslikult mitmekesise maastiku, tasakaalustusalade ja haruldaste liikide elu- ja kasvupaikade kaitseks. Looduspargis on esindatud mitmed eriilmelised loodus- ja pärandkultuurmaastikud, haruldaste ja hävimisohus liikide kasvukohad ning elupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid põlispuud, rändrahnud, paljandid. Looduspargi pindala on 3485 ha. Sinialliku linnamäe lähedal asuv Siniallikas on tuntud ka ohvriallikana (Sinialliku allikas, järv ja linnamägi); Sinialliku järve põhjaotsas kasvab Sinialliku alpi seedermänd (Ü= 240 cm); Ramsi asula lähedal on Rahetsema mänd (Ü=328 cm). Vaatamisväärsusteks on ka veel Loodi-Püstmäe euroopa lehise puistu, Paistu ürgorg (Paistu ürgorus on hulgaliselt liivakivi paljandeid, neist suurim 15 m kõrge ja 23 m lai “Loodi põrgu”), Polli mäed (huvitava mitmekesise pinnamoega, suhtelise kõrgusega kuni 35 m), Polli tamm (Ü=626 cm), Mustjärve kaldal asuv Holstre Kindralimägi (mäele on maetud Holstre mõisa viimane omanik kindral von Berg),. Tilli kadastik, Nõmme liivik (lainjas tasandik, mis on enamuses kaetud männimetsaga), Mäemets, Heimtali park. Kaitsealused taimeliigid: Listera ovata, Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia, Dactylorhiza incarnata,Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza fuchsii. (P. Kiristaja, 1998) Pesitsevad liigid: Dryocopus martius, Picoides tridactylus, Picus canus. Teised kaitsealused loomaliigid: Rana arvalis. (K. Möller, 1998)

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal55.9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum55.9

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Eesti ürglooduse raamat XI osa. Viljandimaa. 1998. Käsikiri. TTÜ Geoloogia Instituut; Heinsalu, Ü., Timm, T., Karise, V. 1976. Looduskaitset vajavad allikad Eesti NSV-s. Eesti NSV maapõue kaitsest. Tallinn, lk. 68-95; Lapp, H. 1998. Kaitsealad Viljandi lähistel. Eesti Loodus 8, lk 344-34. Loodi Looduspargi Kaitse-eeskiri. 1997. Keskkonnaministeeriumi Teataja nr. 11/12, lk 89-92; Lõokene, E. 1960. Paistu ürgorg. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn, lk 169-170; Viljandimaa Loodus. 1997. Viljandi, 47 lk. Õigusaktid: Loodi LP (VV 15.06.2006. a määrus nr 139).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE99100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE99Loodi looduspark-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Loodi looduspark-100.00

5.3 Site designation (optional)

2006.06.15 Vabariigi Valitsuse 15. juuni 2006. a määrus nr 139 Loodi looduspargi kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Loodi looduspargi kaitsekorralduskava 2013-2022
Link: http://kava.eelis.ee/1802938764

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY