Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080604

1.3 Site name

Murati

1.4 First Compilation date

2003-12

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-03
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Keskkonnaministri 29. märtsi 2007. a määrus nr 26 Kalakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1 nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.097400
Latitude:57.581000

2.2 Area [ha]

182.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      55  0.00 
91D0  info  X     38  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0631.34
N0720.90
N1725.87
N1921.89

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Murati loodusala asub Võrumaal ning selle pindala on ca 180 ha. Ala on ühtlasi ka osa Misso linnualast. Alale jääb looduslikult rohketoiteliste järvede elupaigatüüpi kuuluv Murati järv, mis on heaks toitumisalaks kalakotkale. Järve pindala on ca 66 ha ja keskmine sügavus 3,6 m. Mitmekesise maastikuga loodusalal esineb lisaks järvele ka esinduslikud siirdesoo ja rabametsad. Kaitselalustest taimedest esineb kaitsealust vööthuul sõrmkäppa (Dactylorhiza fuchsii).

4.2 Quality and importance

Murati loodusalale jääv Murati järv on looduslikult rohketoiteliste järvede elupaigatüüp (3150), mille esinduslikkus on väga hea ja looduskaitseline seisund hea. Mitmekesine järv on Misso linnuala osa, mis on ennekõike oluline kalakotka toitumisala. Alal esineb ka siirdesoo ja rabametsade (*91D0) elupaigatüüp, mille esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on hea. Kuigi järve piirkonnas on väga palju raiemõjuga metsi on just siirdesoo metsad väga vähese inimmõjuga.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal90.5
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum90.5

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Murati kalakotka PEP (KKM 29.03.2007. a määrus nr 26).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE16100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE16Murati kalakotka püsielupaik=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Murati kalakotka püsielupaik=100.00

5.3 Site designation (optional)

2007.03.29 Keskkonnaministri 29. märtsi 2007. a määrus nr 26 Kalakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY