Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080618

1.3 Site name

Verijärve

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2004-08
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 18. oktoobri 2000. a määrus nr 337 Verijärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.054100
Latitude:57.808600

2.2 Area [ha]

81.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      25  0.00 
9010  info  X     16  0.00 
9060  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1939Agrimonia pilosa         
P1477Pulsatilla patens         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0634.93
N071.91
N093.83
N1519.14
N162.87
N1718.18
N1912.44
N236.70

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Verijärve loodusala asub Lõuna-Eestis Võrumaal. Ala suurus on ca 81 ha. Loodusalal asuv Verijärv paikneb sügava kagu-loodesuunalise ja edela-kirdesuunalise ürgoru lõikumiskohal. Verijärve (suurus 29 ha, suurim sügavus 19,4 m) lõunakaldal asub Erastsaare mägi (kõrgus 115 m). Verijärv on sügav rohketoiteline järv, milles leidub rohkesti põhja- ja kaldaallikaid. Ürgorg koos järvega on ca 40 m sügavune ja eriti järskude põhjakallastega, kus nõlva kalle ulatub 35 kraadini. Lisaks järvele ilmestab loodusala mitmekesine maastik, kus tooni annavad järveäärsed rohumaad ja eripalgelised metsakooslused.

4.2 Quality and importance

Verijärve loodusala asub Verijärv kuulub vähe- kuni kesktoiteliste seisuveekogude elupaigatüüp. Elupaigatüüp on kõrge esinduslikkusega ja hea looduskaitselise seisundiga. Järveäärne reljeefne metsamaastik on esinduslik ja mitmekesine hõlmates nii vanad loodusmetsade (*9010) kui ka okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (9060) elupaiku. Vahelduv maastik loob hea elutingimused liikidele karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa) ja palu-karukell (Pulsatilla patens).Verijärve maastikukaitsealaVerijärve maastikukaitseala asub Võrumaal Võru vallas. Kaitseala moodustati 1962. aastal. Kaitseala on loodud järsuveerulise ürgoru ja selles asuva Verijärve kaitseks. Järv paikneb sügava kagu-loodesuunalise ja edela-kirdesuunalise ürgoru lõikumiskohal. Verijärve (suurus 29 ha, suurim sügavus 19,4 m) lõunakaldal asub Erastsaare mägi (kõrgus 115 m). Verijärv on sügav rohketoiteline järv, järves leidub rohkesti põhja- ja kaldaallikaid. Ürgorg koos järvega on ~40 m sügavune ja eriti järsk põhjakaldal, kus nõlva kalle ulatub 35 kraadini. Järve põhjaosa ümbritsevad parkmetsad. Põhja-ja loodekaldal kasvavad 120-140-aastased männid. Kaitsealal kasvab ka kaitsealune palu-karukell. Palu-karukella (Pulsatilla patens) kasvukoht.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MG05.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal54.5
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum54.5

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Verijärve MKA (VV 18.10.2000. a määrus nr 337).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE14100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Verijärve maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Verijärve maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2015.03.12 Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2015. a määrus nr 32 "Verijärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Verijärve maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019
Link: http://kava.eelis.ee/-1522741742

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.2 Uuring, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 2.4.2 Maastiku hooldustöö, 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY