Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080630

1.3 Site name

Lasva tammiku

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-09
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määrus nr 235 Hoiualade kaitse alla võtmine Võru maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.201100
Latitude:57.841900

2.2 Area [ha]

19.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6530  info  X     0.00 
9020  info  X     0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0919.90
N154.97
N1625.86
N1748.27
N190.99

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Lasva tammiku loodusala asub Võrumaal Palumaa maastikurajooni põhjaosas. Kaitseala koosneb kahest tammederikkast lahustükist, mis jäävad teineteisest ca 0,5 km kaugusele. Lõunaosa pindala on 14,87 hektarit, põhjaosa pindala on 4,15 hektarit. Loodusala põhiväärtuseks on lõunapoolsele lahustükile jäävad puisniidukooslused. Loodusala on kasvukohaks mitmetele kaitsealustele taimeliikidele, millest haruldaseim on Austria roidputk (Pleurospermum austriacum). Austria roidputk levib lõunalahustüki põhjapoolsel puisniidul.

4.2 Quality and importance

Lasva tammiku loodusala kaitse-eesmärgiks on loodusdirektiivi elupaigatüüpide - puisniitude (6530*), vanade laialehiste metsade (9020*) ja rohunditerikaste kuusikute (9050) säilimine. Kaitsekorralduskavale tuginedes vajab alale inventeeritud vanade laialehiste metsade ja rohunditerikaste kuusikute esinemine täpsustamist.

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal49.7
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum49.7

4.5 Documentation

Õigusaktid: Lasva tammiku HA (VV 08.09.2005. a määrus nr 235).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE17100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Lasva tammiku hoiuala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Lasva tammiku hoiuala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lasva tammiku hoiuala kaitsekorralduskava 2014-2023
Link: http://kava.eelis.ee/2062533306

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY