Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200024

1.3 Site name

Hämeenkangas

1.4 First Compilation date

1996-12

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.630000
Latitude:61.780300

2.2 Area [ha]

4369.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.5  0.00 
7110  info      450  0.00 
7160  info      2.7  0.00 
9010  info      80  0.00 
9060  info      3760  0.00 
91D0  info      80  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans    10   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acmaeops marginata                   
Anacaena globulus                   
Carex paniculata    localities             
Caryocolum schleichi                   
Crabro lapponicus                   
Crunoecia irrorata                   
Dianthus arenarius subsp. borussicus    localities             
5187Diphasiastrum tristachyum    localities             
Euxoa adumbrata                   
Jungermannia leiantha                   
A105Lagopus lagopus                   
Lophocolea bidentata (L.) Dumort. var. bidentata (Nees) Limpr.                   
A260Motacilla flava                   
Nemoura dubitans                   
Ranunculus aquatilis var. diffusus                   
Thymus serpyllum subsp. serpyllum                   
Trichocolea tomentella                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0714.00
N1783.00
N191.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Viheräperänkeidas on tyypillinen Pohjois-Satakunnan kermikeidas kanervarahkarämekeitaineen sekä sammal- ja ruoppakuljuineen. Allikoita on vähän. Vaarinnevankeidas on Hämeenkankaan etelälaidalla oleva ohutturpeinen suo. Keskusta on heikosti kehittynyt, reunaluisu vähäpätöinen ja laide miltei puuttuu. Laidoilla on lähdevaikutusta. Mustakeitaalla on runsasvetinen ja laaja lähteikkö. Kuninkaanlähde on antoisa lähde, josta lähtee puro. Pansianlähteen kokonaisuuteen kuuluu luonnontilainen lähteikkö, puronvarsi ja reunuskorpi. Isokeidas on tavanomainen ja kohtalaisen kuiva keidassuo. Hämeenkankaan harjualue käsittää suuren saumamuodostumaselänteen, saumalaajentuman, harjukuoppia, rantatasanteita, törmiä ja rantavallisarjoja dyyneineen. Muodostuma saavuttaa 180-185 m mpy. lakikorkeuden. Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita. Kylmänmyllynlähde on runsasvetinen lähteikkö. Erikoisuutena ovat lukuisat pulppuavat lähteensilmät, joissa hiekka on jatkuvassa liikkeessä.

4.2 Quality and importance

Kohdealue on laaja useista keidassoista, lähteistä ja saumamuodostumasta koostuva kokonaisuus. Hämeenkangas on geologisesti erittäin merkittävä sekä maisemallisesti, biologisesti ja monikäytön kannalta merkittävä harjualue. Myös pohjaveden suhteen alue on tärkeä. Kohteessa pesii useita lintudirektiivin lajeja; riekko on alueellisesti uhanalainen (V). Kasveista alueella esiintyvät mm. valtakunnallisesti uhanalaiset lädesara (Carex paniculata) ja purosätkin (Ranunculus trichophyllus). Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Lo
Lo
Lo
Mi
Li
Li
Li
Li
Mi
Mi
Mi
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal88
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private12
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma. Ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisu D:6: Ympäristöministeriö 1984. Satakunnan harjututkimus 1987 - 1988 - Satakunnan seutukaavaliiton julkaisuja - sarja A:168. 59 s. Kalinainen, P & Hakila, R 1984: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys - Satakunnan seutukaavaliiton julkaisuja - sarja A:145. 197 s. Ryösä, M. 1996: Lintulaskenta (julkaisematon)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI000.00
FI140.00
FI160.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Harjualue kuuluu lähes kokonaan harjujensuojeluohjelmaan. Viheräperänkeidas on soidensuojelun perusohjelmassa. Pansianlähde on luonnonsuojelualueena. Niiniharjun lehto kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla ja maa-aineslailla sekä vähäisiltä osin myös vesilailla ja metsälailla. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hämeenkankaan monikäyttö- ja harjoitusalueen sekä Natura 2000- alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallitus 2008. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja C 45. Soininharjun harjumetsän hoitosuunnitelma. Metsähallitus. Dno 1811/42/2007.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY