Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200052

1.3 Site name

Åvensorin lehto

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.548100
Latitude:60.291900

2.2 Area [ha]

70.0000

2.3 Marine area [%]

35.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      23.4  0.00 
1630  info      2.1  0.00 
6210  info      0.038  0.00 
6280  info      1.5  0.00 
6530  info      7.7  0.00 
8210  info      2.1  0.00 
8220  info      2.1  0.00 
9010  info      1.4  0.00 
9030  info      0.7  0.00 
9050  info      9.8  0.00 
9190  info      0.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1013Vertigo geyeri         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Asplenium ruta-muraria                   
Fu  Boletus gabretae Pilát                   
Caloplaca variabilis                   
Caryocolum alsinellum                   
Coleophora albicans                   
Coleophora albitarsella                   
Coleophora caelebipennella                   
Collema multipartitum                   
Crataegus rhipidophylla                   
Endocarpon adscendens                   
Fu  Entoloma queletii                   
Gyalecta geoica                   
A640Larus fuscus fuscus                   
Levipalpus hepatariellus                   
Malus sylvestris                   
Maniola jurtina                   
Merrifieldia baliodactyla                   
Orthotrichum cupulatum                   
Orthotrichum patens                   
Orthotrichum stramineum                   
Orthotrichum striatum                   
Peltigera elisabethae                   
Philereme transversata                   
Philereme vetulata                   
Pselnophorus heterodactylus                   
Pseudanostirus globicollis                   
Rhodobryum ontariense                   
Riccia beyrichiana                   
Sophronia sicariella                   
Sorbus intermedia                   
Stigmella catharticella                   
Verrucaria fraudulosa                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0251.00
N094.00
N103.00
N1930.00
N229.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Suuren osan alueesta muodostaa kluuvijärveksi kuroutuva flada. Tämän lisäksi Åvensorilla on lehtoja sekä kalkkikallioita ja kalkkikallioketoja. Lehtojen valtapuina ovat kuusi, koivu ja haapa. Sekapuina on tervaleppää, mäntyä, vaahteraa ja saarnea. Kälklot on koskematon luoto, jonka kallioperä on paikoin puhdasta kalkkikiveä.

4.2 Quality and importance

Alueella on huomattava merkitys Suomessa harvinaisten luontotyyppien, etenkin hemiboreaalisten lehtojen, hakamaiden ja niittyjen, kalkinsuosijalajiston sekä monien uhanalaisten lehtipuu- ja perinnemaisemasidonnaisten lajien suojelun kannalta. Yhdessä Iniön saarten, Hallonäsin, Houtskarin lehtojen ja Saaristomeren Natura-alueiden kanssa Åvensorin lehdot muodostavat merkittävän kokonaisuuden näiden luontotyyppien suojelussa. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Tämä toteutuu osalla luontotyypeistä luonnon omien prosessien kautta, ilman toimenpiteitä. Åvensorin lehdoissa arvojen säilyttämiseksi ja suotuisan suojelutason saavuttamiseksi vähälukuisten ja uhanalaisten luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen määrää lisätään sekä laatua ja harvinaisten lajien elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MC01.04i
LE01.04i
LJ02.02i
MK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private69
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 Ekebom, J., Sahla, M., Kalliola, R. 2013: Luontodirektiivin raportointi 2013 – Laguunit ja Riutat (julkaisematon, julkaisu valmisteilla.) Lindgren, L. 2005: Åtgärdsplan för Kirmo, Forststyrelsen

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI000.00

5.3 Site designation (optional)

Åvensorin ja Hevonkackin lehdot kuuluvat lehtojensuojeluohjelmaan. Vesialueet toteutetaan vesilailla. Muu osa kohteesta suojellaan luonnonsuojelulailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Åtgärdsplan för Kirmo, Forststyrelsen 2005
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY