Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0200057

1.3 Site name

Ruissalon lehdot

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.151900
Latitude:60.427800

2.2 Area [ha]

852.0000

2.3 Marine area [%]

4.6000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1160  info      17  0.00 
1220  info      0.05  0.00 
1230  info      3.22  0.00 
1630  info      11.2  0.00 
6270  info      9.3  0.00 
6430  info      0.00 
8220  info      43  0.00 
9010  info      75  0.00 
9020  info      117  0.00 
9050  info      54  0.00 
9080  info      0.00 
9190  info      7.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA056Anas clypeata     
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula    10   
BA045Branta leucopsis    2500  3500   
BA045Branta leucopsis    45  60   
P1381Dicranum viride    50  60  trees   
BA236Dryocopus martius     
BA379Emberiza hortulana     
BA320Ficedula parva     
BA217Glaucidium passerinum     
P1984Herzogiella turfacea    area   
BA338Lanius collurio     
BA640Larus fuscus fuscus    30  40   
I1923Mesosa myops    50  100  trees   
BA277Oenanthe oenanthe     
I1084Osmoderma eremita    100  500  trees   
BA312Phylloscopus trochiloides     
BA234Picus canus     
BA063Somateria mollissima    50  100   
BA193Sterna hirundo    30  45   
BA194Sterna paradisaea     
BA162Tringa totanus     
I1014Vertigo angustior          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Ampedus praeustus                   
Anoplodera sexguttata                   
Fu  Boletus calopus                   
Fu  Boletus radicans                   
Catocala promissa                   
Chaenotheca cinerea                   
Cicurina cicur                   
Fu  Cortinarius cinnabarinus                   
Crepidophorus mutilatus                   
Eupithecia dodoneata                   
Geophilus electricus                   
Gyalecta geoica                   
Fu  Hygrophorus nemoreus                   
Hyperaspis concolor                   
Hypnogyra glabra                   
Fu  Inocybe cryptocystis                   
Fu  Inonotus dryophilus                   
Jamesoniella autumnalis                   
Melampyrum cristatum                   
Fu  Mycena pelianthina                   
1322Myotis nattereri                   
Oplosia cinerea                   
Paromalus flavicornis                   
Pentaphyllus testaceus                   
Pertusaria flavida                   
Pertusaria hemisphaerica                   
Plectophloeus nitidus                   
Poecilium alni                   
Protaetia marmorata                   
1214Rana arvalis                   
Fu  Russula illota                   
Fu  Russula zvarae                   
Schismatomma pericleum                   
Ulmus laevis                   
Fu  Xylobolus frustulatus                   
Xysticus luctator                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N013.00
N052.00
N074.00
N091.00
N102.00
N141.00
N157.00
N177.00
N1934.00
N2017.00
N212.00
N225.00
N2315.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Turun kaupungin tuntumassa, Ruissalon rehevällä, amfiboliittiperäisellä ja ilmastollisesti edullisella saarella sijaitsevat maamme laajimmat ja arvokkaimmat tammilehtoalueet. Ne muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, jota on kuitenkin pirstottu asutuksen, viljelmien ja muun maankäytön vuoksi. Alueella tavataan erityyppisiä lehtoja kosteista saniaisvaltaisista ja lähteikköisistä painanteista tuoreisiin, reheviin tammi-lehmus tai tammi-pähkinämetsiin ja kuiviin, aluskasvillisuudeltaan vaatimattomiin tammea kasvaviin rinnelehtoihin, kallioihin, kallionaluslehtoihin ja hakamaihin. Ruissalon itäosa on kauttaaltaan rehevämpää ja tammi muodostaa useita metsiköitä. Länsiosassa maaperä on karumpaa ja tammi kasvaa etupäässä sekapuuna havupuiden joukossa. Ruissalon saarella Kallanpäässä Natura-alueen ulkopuolella on puolustusvoimien käytössä oleva alue.

4.2 Quality and importance

Ruissalon lehdot on valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman tärkein yksittäinen kohde. Alue kattaa suuren osan Suomen luonnonvaraisista tammimetsistä. Uhanalaislajistoa on runsaasti. Jalopuulajisto on monipuolisempi ja lahoista jalopuista riippuvainen kovakuoriais- ja sienilajisto runsaampi kuin missään muualla Suomessa. Monien kololintujen pesimätiheys Ruissalossa on valtakunnan ehdotonta huippua. Ruissalo on erittäin tärkeä virkistyskäyttöalue. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikkien tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelun ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - osalla alutta vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - osalla aletta vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, - paikoin luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, - paikoin luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
LD01.01i
LD01.02i
LD02i
MD03.01o
MD03.02o
ME01.03i
LG02i
LG04.01i
MG05.01i
LH01o
MH04b
MH06.01b
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Antikainen, M. 1991: Ruissalon metsäsuunnitelma 1991-2000. - Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 7/1991 Gustafsson, E., Lehikoinen, E. ja Mäntylä, K. 1982: Ruissalon linturetkeilyopas. - Turun lintutieteellinen yhdistys ja Turun luonnonsuojeluyhdistys Huttunen, S., Raatikainen, H., Manninen, S., Turunen, M. ja Torvela, H. 1989: Ilman epäpuhtauksien vaikutus Ruissalon mäntyihin ja tammiin. - Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 5/1989 Kallio, P. (toim) 1979: Ruissalo. Luontoa ja kulttuuria. - Otava. Karhu, K., Rassi, P. and Rusanen, I. 1995: Threatened Insects of Ruissalo. - Entomologica Fennica 6:123-125 Laine, J. : Linnustolaskenta 1992 (julkaisematon) Karhu, K. (toim) 1994: Luonnon monimuotoisuus Turussa - Luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet - Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 4/94. 71 s. Koponen, S., Niemelä, P., Lindgren, M. ja Karhu, K. 1990: Kääriäistuhot Ruissalon metsissä. - Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 6/1990 Lampinen, J. 1996: Ruissalon putkilokasvit - Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 0/1996 Normaja, J., Karhu, K., Laine, J. ja Matikainen, J. 1995: Ruissalon lintuopas. - Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto. Ympäristöhallinnon ympäristöjärjestelmä, Hertta eliötietokanta. Tietokantatäydennys 2016: Laaka-Lindberg, S. & Syrjänen, K. 1999: Katkokynsisammalen (Dicranum viride) toimenpidesuunnitelma. Turun yliopisto. Biologian laitos. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 5/2014 Sorsa, J. 2013: Ruissalon Natura-alueen luontotyyppi-inventointi. Turun kaupungin Ympäristönsuojelun raportti. Laine, J. & Lehikoinen E. 2013: Ruissalon linnusto ja sen muutokset. Ukuli.1/2013 (44.vsk.). Tarkennettu J. Laine kirj. ilm. 4/2014 Laine, J. 2014: Valkoposkihanhien syyslaskentulokset Ruissalossa vuoteen 2013 asti. ELY-keskukselle toimitettu (IV 2014) alkuperäisaineisto valtakunnalliseen valkoskihanhilaskennasta. Routio, I. 2008: Kapeasiemenkotilon (Vertigo angustior) ja piensiemenkotilon (Vertigo pygmaea) esiintymisestä ja ekologiasta Suomessa. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja. 20/2008. Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivin lajiraportit Turun kaupunki, Kiinteistölaitos 2006: Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelma

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0085.00
FI1615.00

5.3 Site designation (optional)

Pääosa alueesta kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan tai osayleiskaavan SL -alueisiin. Lehtojensuojeluohjelman ja Ruissalon osayleiskaavan SL-alueet toteutetaan luonnonsuojelulailla ja muut alueet kaavalla/rakennuslailla. Pääosa alueesta on perustettu luonnonsuojelualueeksi. Kukkarokivi on rauhoitettu luonnonmuistomerkki. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Turun kaupunki, Ympäristönsuojelutoimisto
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelma (2006)
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY