Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200113

1.3 Site name

Kemiönsaaren kalliot

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.714400
Latitude:60.020600

2.2 Area [ha]

195.0000

2.3 Marine area [%]

3.7000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      12  0.00 
6210  info      0.3  0.00 
6270  info      0.06  0.00 
6280  info      0.00 
7140  info      0.00 
8210  info      59  0.00 
8220  info      39  0.00 
9050  info      10  0.00 
91D0  info      10  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Agonimia globulifera                   
Amblyodon dealbatus                   
Asplenium ruta-muraria                   
Catapyrenium psoromoides                   
Collema polycarpon                   
Dimerella lutea                   
Gyalecta geoica                   
Gyalecta subclausa                   
Mannia fragrans                   
Orthotrichum cupulatum                   
Placidium squamulosum                   
Riccia bifurca                   
Saxifraga adscendens                   
Verrucaria transiliens                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N026.00
N076.00
N091.00
N1719.00
N198.00
N2260.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Strömsmossen on pitkänomainen, laaja kallioselännejakso. Kvartsi-maasälpäliuskeen ja amfiboliitin yhteydessä on kohtalaisen laajalla alueella kapeina välikerroksina kalkkikiveä. Illogruvan-Ängesholmarna on loivapiirteinen vierekkäisistä selänteistä ja niiden välisistä matalista notkelmista muodostuva laaja kalkkikallioalue. Brännberget-Kummelberget on laaja loivapiirteinen, tasaisista silokallioselänteistä koostuva graniittinen kallioalue. Svinberget on pitkä, matalahko ja metsäinen kallioselännejakso. Alueen kivilaji on pääasiassa hienorakeista kvartsi-maasälpäliusketta, jossa on kapeita kalkkikivivälikerroksia.

4.2 Quality and importance

Osa alueesta on biologisesti erittäin merkittävää. Valtakunnallisesti uhanalaisista lajeista alueella kasvavat mm. kalliorikko (Saxifraga adscendens) ja seinäraunioinen (Asplenium ruta-muraria) sekä nappihyytelöjäkälä ja 13 muuta valtakunnallisesti uhanalaista lajia. Alueellisesti uhanalaisista lajeista kallioilla kasvavat idänkellosammal (Encalypta affinis) ja hentokorte (Equisetum scirpoides) Suojelutavoitteen määrittely Kaikki tietolomakkeen kohdassa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäinkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mi
Mi
M
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal11
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private89
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Heikkinen, R & Husa, J. 1995: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun ja Porin läänissä - Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A. 317 s. Tietokantapäivitys Toivonen, M. & Korhonen, J. 2012: Sienikarotitukset Kemiönsaaren kallioilla ja Someron Rekijokilaaksossa 2012 Lindgren, L. 2013: Naturvårdsplan för Svinberget, version 1.3.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) [esim.] 4/2013. Merkitään Eliölajit-tietokantaan viittaamisen päivämäärä. Lajien tausta-aineisto irroitettu 1.1.2013. Luontotyyppien tausta-aineisto irroitettu 4/2013. MH:n luontotyyppi-inventointi: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue toteutetaan luonnonsuojelulailla, maa-aineslailla, kaavoituksella , vesilailla sekä sopimuksella maanomistajan kanssa.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY