Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200169

1.3 Site name

Hallonnäs

1.4 First Compilation date

2000-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.314700
Latitude:60.334200

2.2 Area [ha]

9.0000

2.3 Marine area [%]

0.3000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1630  info      0.2  0.00 
6210  info  X     0.6  0.00 
6270  info      0.9  0.00 
6280  info      0.2  0.00 
8210  info      0.6  0.00 
8220  info      2.7  0.00 
9050  info      0.3  0.00 
9070  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Coleophora albitarsella                   
Collema multipartitum                   
Dactylorhiza sambucina                   
Draba muralis                   
Galium verum                   
Lepiota erminea                   
Macrolepiota mastoidea                   
Malus sylvestris                   
Melampyrum cristatum                   
Merrifieldia baliodactyla                   
Orthotrichum cupulatum                   
Potentilla neumanniana                   
Pyrausta auratus                   
Rhodobryum ontariense                   
Sclerophora peronella                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0535.00
N0920.00
N1020.00
N165.00
N1920.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Hallonnäs on Lehamnin saaren länsiosan kallioinen, kasvillisuudeltaan erityisen merkittävä laidunkokonaisuus. Niemi on pienimuotoista, kallioiden, niittyjen ja ketojen moudostamaa mosaiikkia. Luonnonsuojelullisesti erittäin arvokkaita ovat etelärannan aurinkoiset ja avoimet rinnetasanteet, joissa maaperässä on kalkkia. Näillä tasanteilla kasvaa mm. runsaasti seljakämmekkää ja muita kalkkia vaativia, maassamme harvinaisia kasvilajeja, ja niemi kuuluukin lounaissaariston edustavimpiin kalkkikallio ja kalkkiketokohteisiin.

4.2 Quality and importance

Alue on erityisen merkityksellinen siellä esiintyvien harvinaisten kalkkivaikutteisten luontotyyppien sekä vaateliaiden, Suomessa harvinaisten kasvilajien ja näillä ympäristöillä elävien hyönteisten takia. Hallonnäs sijaitsee Salmisholmenin valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelma-alueen eli iniön saaret- natura-alueen välittömässä läheisyydessä. Yhdessä Houtskarin lehtosaarten kanssa ne muodostavat merkittävän suhtellisen hyivn kytkeytyneen kalkkivaikutteisten luonotyyppien kokonaisuuden. Saaristomeren kokonaisuudella on tärkeä merkitys sekä kansainvälisesti että kansallisesti harvinaisten hemiboreaalisten lehto-ja perinnemaisemaluontotyyppien ja monien uhanalaisten lajien esiintymisen ydinalueena. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi luontotyyppien ja merkittävien lajien elinympäristön laatua ja lajien populaatioiden elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis ja hoitotoimenpitein. Kohdetta on kunnostettu 2000-luvulla ja vuosittaisesta hoidosta huolehtivat lampaat.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb
Mi
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

von Numers, M. 1993: En värdering av skärgårdsnaturen i Iniö kommun. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen omat arkistot. Tietokantatäydennys 2016: Lindgren, L. 2004; Åtgärdsplan för Hallonnäs på Lähamn i Iniö kommun. Metsähallitus. Julkaisematon. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Varsinais-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lindgren, L. 2004; Åtgärdsplan för Hallonnäs på Lähamn i Iniö kommun. Metsähallitus. Julkaisematon.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY