Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200182

1.3 Site name

Protson letto

1.4 First Compilation date

2000-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.874700
Latitude:61.398600

2.2 Area [ha]

9.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7160  info      0.45  0.00 
7230  info      1.8  0.00 
91D0  info      2.5  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0745.00
N1735.00
N1920.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Diabaasialustalle syntynyt letto, jolla on useita lettotyyppejä lettorämeestä rimpilettoon. Keskiosissa on vain vähän merkkejä korpisuudesta tai lähteisyydestä. Letto on säilynyt ojittamattomana ja on sekä vesitaloudeltaan että puustoltaan luonnontilainen. Lettoon liittyy luonnontilainen lähdekorpi, josta purkautuva pohjavesi ravitsee lettokasvillisuutta. Suolta valuva vesi virtaa luhtaisen, ojittamattoman ja myös puustoltaan suhteellisen luonnontilaisen ruoho- ja heinäkorven läpi.

4.2 Quality and importance

Erittäin monipuolinen ja Etelä-Suomen oloissa lajirikas lettokasvillisuuden suojelualue, johon liittyy edustavia lähteisiä ja luhtaisia korpia. Itäosan korvessa on vanhoja ojia, jotka ovat heikentäneet ympäristönsä luonnontilaa. Soita ympäröivät metsät ovat aiemmin olleet talousmetsiä. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien näiden osalta suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal86
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private14
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Lampolahti, J. 1989: Lounais-Satakunnan diabaasialueen lettosoiden kasvisto. Lutukka 5: 21-28 ( julkaistu artikkeli ) Ryösä, M. & Reiniaho, T. 1994: Nakkilan luontoselvitys 1993. Nakkilan kunta, Nakkilan Lions Club ja Satakunnan metsälautakunta. 43s. ( julkaistu selvitys ) Kalinainen,P. & Hakila, R. 1985: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys. Satakunnan seutukaavaliitto, Sarja A: 145 ( julkaistu artikkeli ) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0090.00
FI035.00
FI165.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Osa alueesta on perustettua luonnonsuojelualuetta. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: ei suunnitelmatarvetta
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY