Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200193

1.3 Site name

Örö

1.4 First Compilation date

2005-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-06
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.320800
Latitude:59.813600

2.2 Area [ha]

376.0000

2.3 Marine area [%]

57.6000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      0.3  0.00 
1150  info      2.7  0.00 
1210  info      0.01  0.00 
1220  info      0.00 
1230  info      9.5  0.00 
1610  info      376  0.00 
1620  info      2.7  0.00 
1630  info      4.2  0.00 
1640  info      4.1  0.00 
2110  info      0.25  0.00 
2120  info      0.3  0.00 
2130  info      0.3  0.00 
2180  info      2.5  0.00 
4030  info      13  0.00 
6270  info      11  0.00 
9050  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acartauchenius scurrilis                   
Agelena labyrinthica                   
Agonopterix capreolella                   
Ammophila arenaria                   
Apamea anceps                   
Aphomia zelleri                   
Athetis gluteosa                   
Calamia tridens                   
Carlina vulgaris                   
Caryocolum alsinellum                   
Catoptria fulgidella                   
Cochylidia heydeniana                   
Cochylimorpha alternana                   
Coleophora absinthii                   
Coleophora caelebipennella                   
Coleophora lixella                   
Cynaeda dentalis                   
Decantha borkhausenii                   
Dianthus arenarius subsp. borussicus                   
Dichrorampha heegerana                   
Eilema pygmaeolum                   
Elachista bruuni                   
Elymus farctus subsp. boreoatlanticus                   
Endothenia marginana ssp. marginana                   
Epirrhoe pupillata                   
Eucosma pupillana                   
Eupithecia orphnata                   
Euxoa recussa                   
Euzophera cinerosella                   
Heliothis viriplaca                   
Hesperia comma ssp. Comma                   
Kelisia sabulicola                   
Lasius meridionalis                   
Levipalpus hepatariellus                   
Lygephila viciae                   
Maniola jurtina                   
Meligethes exilis                   
Metzneria aprilella                   
Monopis imella                   
Nothris verbascella                   
Opigena polygona                   
Orthotrichum gymnostomum                   
Orthotrichum striatum                   
Pelochrista huebneriana                   
Pempeliella dilutella                   
Pempeliella ornatella                   
Phibalapteryx virgata                   
Philereme vetulata                   
Pima boisduvaliella                   
Pionosomus varius                   
Potentilla anglica                   
Pseudatemelia flavifrontella                   
Pyrausta auratus                   
Pyrausta cingulatus                   
Pyrausta ostrinalis                   
Pyrausta sanguinalis                   
Salsola kali                   
Scopula decorata ssp. violata                   
Scopula rubiginata                   
Scythris empetrella                   
Spaelotis ravida                   
Thalera fimbrialis                   
Titanosiphon artemisiae                   
Xestia ashworthii                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0158.00
N020.00
N042.00
N053.00
N071.00
N087.00
N092.00
N100.00
N1723.00
N194.00
N220.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Useita muita luontodirektiivin luontotyyppejä esiintyy alueella päällekkäisenä mainitun luontotyypin 1610 Harjusaaret kanssa. Näistä luontotyypeistä osa on metsäisiä, osa hiekka- ja somerikkorantaan sekä dyyneihin liittyviä ja osa vedenalaisia. Lisäksi päällekkäisinä harjusaaren kanssa esiintyvät myös tervaleppävaltaiset ranta-alueiden lehdot. Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita.

4.2 Quality and importance

Kohteen tärkein luontotyyppi harjusaaret kattaa pääosan saaresta ja sitä ympäröivästä vesialueesta. Erittäin tärkeä paahteisten luontotyyppien sekä kansallisesti uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymisalue, joka on säilynyt poikkeuksellisen luonnontilaisena ja edustavana. Alue on erityisen tärkeä perhosten kannalta, ja saarelta on viimeisten 10 vuoden aikana havaittu yhteensä 1500 perhoslajia, joista uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja yli 100. Saari on myös ainoa nykyisin tunnettu äärimmäisen uhanalaisen merivehnän (Elymus farctus) esiintymispaikka ja muutaman muunkin taantuneen ja uhanalaisen hiekkarannan kasvin kasvupaikka. Alueen uhkana on avointen elinympäristöjen umpeenkasvu. Osa lehdoista ja puustoisista soista on ojitettu tai rakentamistoimin muutettu. Arvokkaimmat, hiekkamaan elinympäristöt ovat kuitenkin erittäin edustavia ja luonnontilaisia ja niiden kasvi- ja eläinlajisto on poikkeuksellisen rikas ja hyvin säilynyt. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. Osalla aluetta luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien näiden osalta suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mi
Mo
Lo
Lb
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Metsähallituksen aluearkisto, Etelä-Suomen luontopalvelut, Tikkurila. Metsähallituksen paikkatietojärjestelmä (SutiGis). Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta eliölajit. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2004-2012: VELMU-inventoinnit (mukaan lukien inventoiniten yhteydessä saatu kokemusperäinen maastotieto), sisältäen myös FINMARINET Life+ -hankkeen tiedot Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 Ekebom, J., Sahla, M., Kalliola, R. 2013: Luontodirektiivin raportointi 2013 – Laguunit ja Riutat (julkaisematon, julkaisu valmisteilla.)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI000.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue on Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden hallinnassa ja puolustusvoimien käytössä. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä. Puolustusvoimat luopuu alueen aktiivisesta käytöstä vuoden 2015 alusta ja Örö liitetään osaksi Saaristomeren kansallispuistoa.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Örön luonnonhoitosuunnitelma, Metsähallitus 2013 Saaristomeren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivittäminen alkaa 2014 ja Örö käsitellään osana sitä.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY