Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0310002

1.3 Site name

Hattelmalanharju

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.456900
Latitude:60.976900

2.2 Area [ha]

39.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9050  info      15.81  0.00 
9060  info      23.1  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1765.00
N1930.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue muodostuu harju- ja lehtoalueista. Hattelmalanharjulla tavataan pähkinäpensaslehtoa ja karumpia harjumetsätyyppejä.

4.2 Quality and importance

Alueen harjuosuus on valtakunnallisesti arvokas lehto- ja harjualue, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. Harjualueella kuusettuminen huonontaa pähkinäpensaan elinoloja. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: Luontotyyppien laatua parannetaan tarvittaessa ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.01i
MG01i
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Astor, J., Juutinen, J. & Koivu, J. 1989: Hämeenlinnan pesimälinnustoselvitys 1988-1989. - Hämeenlinnan kaupungin ympäristölautakunta. Alapassi, M. & Alanen, A. 1988: Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. - Ympäristöministeriö, komiteanmietintö 1988:16. Lampinen, R. 1989: Hämeenlinnan Hattelmalan- ja Ahvenistonharjun kasvillisuus ja kasvisto. - Käsikirjoitus. Tietokantapäivitys 2016: Hämeenlinnan kaupunki/Luonnonhoitotoimisto 2005: Hämeenlinnan länsipuolisen harjualueen hoito- ja käyttösuunnitelma.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0020.00
FI1480.00

5.3 Site designation (optional)

Hattelmalanharju on valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman kohde ja lehtojensuojeluohjelman kohde. Alue on osoitettu Kanta-Hämeen maakuntakaavassa SL- ja nat -merkinnöin. Alueelle muodostettu kaksi luonnonsuojelualuetta, yhteensä 25,5 ha.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hämeenlinnan kaupunki
Address:
Email:
Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hämeenlinnan kaupunki/Luonnonhoitotoimisto 2005: Hämeenlinnan länsipuolisen harjualueen hoito- ja käyttösuunnitelma.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY