Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0316008

1.3 Site name

Hautalammi

1.4 First Compilation date

2005-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-06
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.976400
Latitude:61.369400

2.2 Area [ha]

2.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.27  0.00 
7140  info      0.21  0.00 
91D0  info      1.62  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1983Hamatocaulis lapponicus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0613.00
N0787.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Hautalammi on hyvin pieni, matala ruskeavetinen lampi. Sen avoin nevareunus on osin kelluva, rahkasammalvaltainen pallesuo, jota ympäröi isovarpuinen räme, osin korpinen suometsä. Lammen valuma-alue on sen kokoon nähden melko suuri, joten veden viipymä on lyhyt ja lampi saa valumavesiä todennäköisesti ympäri vuoden. Vesi on keskiruskeaa, eikä yhden näytteenottokerran perusteella erityisen hapanta (pH 5,7, alkaliniteetti 0,06 mmol/l). Vesi on myös melko ravinteikasta; fosforia on löydetty 51 ug/l. Järvessä on hyvin runsaasti sammalia, ennenkaikkea rahka- ja sirppisammalia (Sphagnum spp., Warnstorfia procera, W. trichophylla). Lapinsirppisammal kasvaa vesirajassa osin kiinnittyneenä kelluvaan rantapalteeseen, jossa sillä on hyvä suoja veden korkeusvaihteluita vastaan; vedenalaiskasvustoja näkyy myös matalilla kohdilla kauempana rantaviivasta, osin hajaversoina muun sammaliston seassa. Nevareunuksen putkilokasvistossa sarat ovat silmäänpistäviä (mm. Carex lasiocarpa), mutta myös ruohoisuutta ilmentäviä lajeja löytyy (esim. Peucedanum palustre). Varvuista mm. Andromeda polifolia, Vaccinium oxycoccos, rämeosuudella V. uliginosum ja Ledum palustre ovat runsaita. Järven länsipuolella korpisessa suo-osassa on ojia ja turvemaa rajoittuu osin tuoreeseen hakkuuseen. Lammen lasku-uomaa on kaivettu vuosikymmeniä sitten, ja lammmen pinta on tämän johdosta luonnontilaa alempana arviolta n. 40 cm.

4.2 Quality and importance

Lapinsirppisammalta (Hamatocaulis lapponicus) esiintyy ympäri koko Hautalammin. Esiintymä on sen pienestä alasta huolimatta valtakunnallisestikin runsas. Versojen määrää on vaikea arvioida, koska lammessa on muitakin sirppisammalia; kokonaisversomäärä lienee kuitenkin parhaimmillaan jopa tuhansia. Lapinsirppisammalen esiintymiseen saattaa vaikuttaa ympäristön vesiolosuhteiden muuttaminen mm. ojittamalla. Metsälaki luo kuitenkin turvaa näitä muutoksia vastaan. Lammen pinnan hyvin vähittäinen nosto kohti luonnontilaa saattaisi olla lapinsirppisammalen kannalta eduksi, koska nykyisellään lammen vähittäinen umpeenkasvu saattaa olla vaarana. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb
Mi
Mi
Mo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Hertta-eliölajit rekisteri. Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä. Syrjänen, Kimmo 16.5.1993 maastolomake. Suomen ympäristökeskus. Tapani Sallantaus 5.10.2003 maastokäynti. Tietokantatäydennys 2016 Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä), 13.2.2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI000.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kohde ei kuulu suojeluohjelmiin eikä sillä ole kaavavarauksia. Kohde edustaa metsälain arvokkaita elinympäristöjä. Suojelun toteutuskeinona on maa-alueilla metsälaki ja vesialueilla vesilaki ja ympäristösuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY