Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0338003

1.3 Site name

Äimälä

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.213300
Latitude:61.301900

2.2 Area [ha]

76.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      0.3  0.00 
7160  info      0.1  0.00 
8210  info      0.1  0.00 
9010  info      7.6  0.00 
9050  info      22.5  0.00 
9070  info      4.6  0.00 
91D0  info      3.8  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A324Aegithalos caudatus               
Antrodiella americana                   
Aradus truncatus                   
Corylus avellana                   
A240Dendrocopos minor               
A236Dryocopus martius               
A379Emberiza hortulana               
Eucnemis capucina                   
Eupithecia egenaria                   
Eupithecia immundata                   
Exocentrus lusitanus                   
A096Falco tinnunculus               
A320Ficedula parva               
Gagitodes sagittatus                   
A217Glaucidium passerinum               
A338Lanius collurio               
Leptogium cyanescens                   
Lyctocoris campestris                   
A312Phylloscopus trochiloides               
Physconia detersa                   
A234Picus canus               
Plagiomnium rostratum                   
Protomerulius caryae                   
Scraptia fuscula                   
1343Sicista betulina                   
Stenostola dubia                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1250.00
N1710.00
N1930.00
N215.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Laaja lehto- ja perinneympäristöalue Äimälän kylän länsiosassa. Lehdot enimmäkseen tuoreita, lehtipuuvaltaisia. Alueen eteläpäässä on kuusivaltaista vanhaa metsää ja luonnontilainen korpi. Alueeseen kuuluu maatila ympäristöineen. Tilan lähellä on laitumia. Huhdanniemessä on vanha kalkkikaivos.

4.2 Quality and importance

Valtakunnallisesti arvokas luontotyyppien kokonaisuus. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi
Mi
Hi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Alapassi, M. & Alanen, A. 1988: Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. - Ympäristö- ministeriö. Komiteamietintö 1988:16. Forssten, J. 1988: Äimälän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma -luonnos. Hämeen lääninhallitus, Ympäristönsuojelutoimisto. Jokinen, A. 1989: Pälkäneen Äimälän rikas luonto. - Talvikki 1/1989. Pälkäneen Äimälän luonnonsuojelualueen (Olli Klemolan omistaman osuuden) hoito- ja käyttösuunnitelma. Hämeen lääninhallitus, Ympäristönsuojelutoimisto. Nro 122/A232. Renvall, P. & T. 1988: Pälkäneen Äimälän kylän luonnonsuojelualueen kasvisto ja kasvillisuus. Helsingin yliopisto, Kasvitieteen laitos. Saksa, M./Pirkanmaan ympäristökeskus: Muistio 20.6.2000. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit -tietojärjestelmä) 4/2014. Jokinen A./Hämeen lääninhallitus 1990: Pälkäneen Äimälän luonnonsuojelualueen (Olli Klemolan omistaman alueen) hoito- ja käyttösuunnitelma. Alakerttula J./Pirkanmaan ympäristökeskus 2006: Äimälän lehto, Klemola, Pälkäne, Hoito- ja käyttösuunnitelma v. 2006-2016. Siitonen M. /Metsähallitus 2010: Pälkäneen Äimälän Pörhölä II luonnonsuojelualueen luonnonhoitosuunnitelma (Määräala, tila Pörhölä 635-439-3-25). Maastotietokanta. Suomen ympäristökeskus, kalkkikallioaineisto.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0095.00
FI165.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Lehtoalue kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Hoitosuunnitelmaan perustuvat metsänkäsittelytoimet alueella mahdollisia.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alakerttula J./Pirkanmaan ympäristökeskus 2006: Äimälän lehto, Klemola, Pälkäne, Hoito- ja käyttösuunnitelma v. 2006-2016. Siitonen M. /Metsähallitus 2010: Pälkäneen Äimälän Pörhölä II luonnonsuojelualueen luonnonhoitosuunnitelma (Määräala, tila Pörhölä 635-439-3-25).
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY