Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0341003

1.3 Site name

Helvetinjärvi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.850600
Latitude:62.024200

2.2 Area [ha]

5303.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      270  0.00 
3160  info      800  0.00 
3260  info      1.5  0.00 
7120  info      130  0.00 
7140  info      150  0.00 
8220  info      800  0.00 
9010  info      1000  0.00 
9050  info      18  0.00 
91D0  info      622  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1981Cynodontium suecicum    50  area   
M1910Pteromys volans    10  30   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Amylocystis lapponica                   
Anastrophyllum hellerianum                   
Anastrophyllum michauxii                   
Anomoporia bombycina                   
Antrodia albobrunnea                   
Antrodia pulvinascens                   
Antrodiella citrinella                   
Botrychium lunaria                   
Cetrelia olivetorum                   
A542Emberiza rustica                   
Fomitopsis rosea                   
Grimmia montana                   
Gymnomitrion obtusum                   
Hammarbya paludosa                   
A640Larus fuscus fuscus                   
Lobaria pulmonaria                   
Lobaria scrobiculata                   
Lophozia ascendens                   
Marsupella sparsifolia                   
Neckera pennata                   
A277Oenanthe oenanthe                   
Perenniporia subacida                   
Phlebia centrifuga                   
Pluteus umbrosus                   
Postia guttulata                   
Postia lateritia                   
Schistostega pennata                   
Skeletocutis stellae                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0615.00
N0715.00
N1754.00
N2215.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Helvetinjärven kansallispuiston alue edustaa vaihtelevaa ja jylhää pohjoishämäläistä metsäluontoa. Alueen erikoisuutena ovat syvät rotkolaaksot, jyrkkärantaiset järvet, pienet metsäjärvet ja salomaiset metsät. Alueen metsille on tyypillistä vaihtelevuus.

4.2 Quality and importance

Alue on eräs Länsi-Suomen jylhimmistä ja maisemallisesti vaikuttavimmista. Vaihteleva maasto ja kosteusolot aiheuttavat vaihtelua myös luontotyyppeihin ja lajistoon. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Mi
Mi
Li
Mo
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal92
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private8
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Pitkänen, M-L./Metsähallitus, Länsi-Suomen luontopalvelut: Natura 2000 luontotyyppien maastolomake (Penkkijärven metsät) 7.7.2000. Rajasärkkä, A. 1995: Länsi-Suomen puistoalueessa tehdyt linnuston linjalasken- nat vuoteen 1994 asti. - Metsähallitus. Moniste. UHEX-rekisteri. Virolainen, E. 1988: Uhanalaisten ja harvalukuisten lintulajien esiintyminen 1980-luvulla napapiirin eteläpuolisissa kansallis- ja luonnonpuistoissa. - Metsä- hallitus, luonnonsuojelualuetoimisto 1988. (Julkaistu artikkeli) Lintuviesti. Kotiluoto, Riitta, Talvia, Outi & Toivonen, Heikki 1996: Helvetinjärven kansal- lispuiston kasvillisuus. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A, No 55. (Julkaistu artikkeli) Söyrinki, Niilo 1988: Pikkutervakko (Lychnis alpina) Pirkanmaalla. - Talvikki 1/88. 12 vsk. Tampereen kasvitieteellinen yhdistys ry. (Julkaistu artikkeli) Heliölä, J.: Linnut. (Tiedonanto) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0040.00
FI0260.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Pääosa alueesta on nykyistä Helvetinjärven kansallispuistoa. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä pääosalla aluetta. Suojelun toteutuskeinona on koko alueella luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Helvetinjärven kansallispuiston runkosuunnitelma (vahvistettu 2000). Metsähallitus/SASS.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY