Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0341018

1.3 Site name

Likasenkoski

1.4 First Compilation date

2005-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-06
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.351200
Latitude:61.926600

2.2 Area [ha]

1.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.07  0.00 
7140  info      0.13  0.00 
9010  info      0.16  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1383Dichelyma capillaceum    50  stones   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.00
N0710.00
N088.00
N1712.00
N1965.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ahvenjärvestä Seppälänjärveen laskeva Likasenoja on yläosaltaan (maantien itäpuoli) perattu aikanaan ilmeisesti uittoa/myllyä varten. Isommat kivet on nostettu rannoille ja puroon on tehty kaksi betonista patoa vedenkorkeuden säännöstelyä varten. Puro virtaa yläosaltaan enimmäkseen koskena, sillan ja Ahvenjärven luusuan puolivälissä on myös luhtarantainen, hitaammin virtaava osuus. Vedessä ja rannalla tavataan yleisiä vesisammalia (Fontinalis antipyretica, F. dalecarlica, F. hypnoides, Dichylema falcatum). Rajauksen itäpäässä kohteeseen on liitetty vanhan metsän kuvio. Mylly lienee sijainnut nykyisen tien kohdalla. Tien länsipuolella puro putoaa sillan jälkeen usealla metrillä. Puro lienee perkaamaton. Kosken alapuolella puro muuttuu hitaasti virtaavaksi. Kosken rannoilla on puronvarsilehdon kasvillisuutta.

4.2 Quality and importance

Hiuskoukkusammalen esiintymä on tarkastettu viimeksi vuonna 2000 (Kimmo Syrjänen ja Sanna Laaka-Lindberg). Sammalta esiintyy molemmin puolin puroa, pääosin tien itäpuolella. Sammalta kasvaa useina laikkuina tien itäpuolisessa purossa. Itse koskessa tien länsipuolella on myös muutamia kasvustoja.Yhteensä puron varressa todettin 40 kasvustoa. Lisäksi lajia kasvaa rantakalliossa. Populaatio vaikutti elinvoimaiselta ja uudistumiskykyiseltä. Laji kasvaa purokivillä, kalliolla ja pajurunkojen tyvillä vesirajassa. Lajille soveltuvia purokiviä ja kalliota on n. 200 metrin matkalla. Hiuskoukkusammal saattaa tulevaisuudessa kärsiä rantapuuston liiallisesta varjostuksesta, joten puuston varjostusta on seurattava. Myös majavan vaikutusta puroon on seurattava. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal96
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private4
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Hertta -tietokanta. Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä. Kimmo Syrjänen ja Sanna Laaka-Lindberg. 2000. Hiuskoukkusammalen (Dichelyma capillaceum) seurantakäynti 13.9.2000. Ruoveden Väärinmajan Likasenkoski. 5 s. Suomen ympäristökeskus. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI000.00
FI1390.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue on Metsähallituksen hallinnassa olevaa talousmetsää, jolle on laaadittu alue-ekologinen suunnitelma. Suunnitelmassa nyt rajauksessa olevat kuviot on merkitty pääosin talouskäytön ulkopuolelle jääviksi luontokohteiksi. Pieni osa alueesta on merkitty maisemakohteeksi.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY