Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0358003

1.3 Site name

Kilpijoen ranta

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.757400
Latitude:61.292600

2.2 Area [ha]

1.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1966Persicaria foliosa    11  50   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Rorippa amphibia                   
Viola persicifolia                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0685.00
N0715.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lietetatarsiintymän kuvaus: Lietetataresiintymä sijaitsee Äetsän kunnassa, Kokemäenjokeen laskevan Kilpijoen rannassa, Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Lajia esiintyy joen ylittävän sähkölinjan ylävirran puolella reilulla 150 metrin matkalla harvakseltaan. Potentiaalinen esiintymisalue jatkuu myös jonkin matkaa viimeisistä löydetyistä lietetattarista ylävirran suuntaan. Lajia kasvaa kapean rantasaraikon reunassa melko syvässä vedessä kovahkolla, mutta pakoin pehmeämmällä ja lietteisellä pohjalla. Kilpijoen rannan rinne on melko jyrkkä ja lyhyt. Jokea ympäröi sekä pohjois- että eteläpuolelta viljellyt pellot. Kahdessa mutkakohdassa, joen pohjoisrannalla on metsäiset saarekkeet, joista itäisemmän saarekkeen kohdalla rannassa on rantaorvokki (Viola persicifolia; EN) esiintymä. Lietetatarin seuralaislajeja: Rönsyrölli, ratamosarpio, rantapuntarpää, pikkuvesitähti, rentukka, viiltosara, luhtasara, katkeravesirikko, hapsiluikka, mutaluikka, peltokorte, järvikorte, rantamatara, ojasorsimo, terttualpi, rantakukka, luhtalemmikki, vesitatar, ruokohelpi, ojaleinikki, rönsyleinikki, vesinenätti, poimuhierakka, rantapalpakko, luhtatädyke. Esiintymään vaikuttavat tekijät: Kokemäenjoen säännöstelyn vuoksi esiintymän vesiolosuhteet muuttuvat melko voimakkaasti. Viikonloppuisin vesi on hyvin matalalla, mikä saattaa olla edullista lietetatarin kannalta. Joki on esiintymän kohdalta melko mutkainen, ja onpa sinne kehittynyt lampareita, joissa ei ole läpivirtausta. Alueella ei ole laidunnusta.

4.2 Quality and importance

Lietetatarin kasvupaikka. Lietetatar Kilpijoen rannassa ei ole kovin runsas kesällä 2000. Tosin lietetatarin esiintyminen voi vaihdella voimakkaasti olosuhteiden mukaan eri vuosina. Kilpijoen suualueen läheisyydessä sijaitseva lietetataresiintymä on altis Kokemäenjoen rajuille vedenpinnan vaihteluille. Vedenpinnan vaihtelu pitänee matalaa rantavettä vähäkasvisena, joka on edullista sulkeutuvassa kasvillisuudessa huonosti viihtyvälle lietetatarille. Suojelutavoitteen määrittely: Alueen suojelun perusteena on lietetatar-laji ja sen suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva lajin ja sen elinympäristön tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, -alueella vallitseva lajin ja sen elinympäristön tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Hi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Maastokäynti 7.7.2000: Tapio Lahtonen, Tampereen kasvitieteellinen yhdistys ja Marita Saksa Pirkanmaan ympäristökeskus. Maastokäynti Tapio Lahtonen 19.8.2000. Isoviita P. 1960, lietetatar-löytö paikalta, TUR Tietokantatäydennys 2016 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue ei kuulu suojeluohjelmiin. Suojelun toteuttamiskeinona luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY