Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500002

1.3 Site name

Linnansaari

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.445300
Latitude:62.124400

2.2 Area [ha]

26546.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.04  0.00 
6270  info      0.00 
6430  info      0.2  0.00 
7140  info      20  0.00 
7160  info      0.001  0.00       
8220  info      2.36  0.00 
8230  info      0.00 
9010  info      1100  0.00 
9050  info      265  0.00 
9060  info      50  0.00 
9070  info      17  0.00 
9080  info      0.3  0.00 
91D0  info      61  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6169Euphydryas maturna          DD 
M1355Lutra lutra     
P1987Plagiomnium drummondii    area   
M6306Pusa hispida saimensis    45  55   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Adelphomyia punctum                   
Antrodia pulvinascens                   
Aulonothroscus laticollis                   
Botrychium lanceolatum                   
Campanula cervicaria                   
Carlina biebersteinii                   
Chaenotheca gracilenta                   
Chaenotheca stemonea                   
Epipogium aphyllum                   
1313Eptesicus nilssonii                   
Gymnadenia conopsea var. conopsea                   
A640Larus fuscus fuscus                   
Leptogium subtile                   
Lobaria scrobiculata                   
1361Lynx lynx                   
1320Myotis brandtii                   
1314Myotis daubentonii                   
1330Myotis mystacinus                   
Neckera pennata                   
Pedostrangalia pubescens                   
1326Plecotus auritus                   
Radulodon erikssonii                   
Sclerophora peronella                   
1354Ursus arctos                   
Viola persicifolia                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0684.00
N071.00
N163.00
N177.00
N194.00
N221.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Haukiveden alue edustaa erittäin hyvin Saimaan järviluontoa. Alueelle on tyypillistä laajojen järvenselkien ja saariryhmien vaihtelu. Alue on saimaannorpan tärkeä elinalue. Alue on myös merkittävä metsiensuojelukohde. Alueen kallioperä on granodioriittiä ja migmatiittistä gneissiä. Alueen eteläosan läpi kulkee merkittävä harjujakso, joka ulottuu etelässä Punkaharjulle ja siten toisen Salpausselän reunamuodostelmiin saakka. Haukivesi edustaa karua järviruokotyyppiä, mutta se on pohjoisosiltaan rehevöitynyt Varkaudessa sijaitsevan teollisuuden vaikutuksesta. Vesi on luonteeltaan dystrofista. Alueen metsät ovat etupäässä melko nuoria. Lehtipuun osuus on suuri, ja kaskiajan sekä laiduntamisen vaikutukset ovat hyvin nähtävissä. Osa metsistä on ollut vuosisadan alusta lähtien metsätalouden ulkopuolella. Saarten rehevissä painanteissa metsälehmuksen osuus on huomattava. Haukiveden maisemat ovat suurten selkien vaikutuksesta avarat ja rauhalliset. Maisema on monilta osin kulttuurivaikutteinen, sillä kaskikulttuurin jäljet näkyvät maisemassa pitkään. Lähes kaikki alueen suurista saarista ovat olleet asuttuja.

4.2 Quality and importance

Alue on tärkeä saimaannorpan elinalue, ja se on myös erittäin merkittävä suurjärvien saaristoluonnon suojelemisessa. Alueella on arvioitu olevan noin 45 - 55 norppaa, eli noin 15 % koko kannasta. Alueella on merkitystä myös metsänsuojelun kannalta, toisaalta luonnontilaisten metsien suojelun kannalta ja toisaalta kulttuurivaikutteisten kaski- ja laidunmetsien säilyttämiseksi. Alueen lehdot ja linnusto ovat myös merkittäviä. Pääosa maa-alueista on suojeltu perustetulla Linnansaaren kansallispuistolla. Puistoon kuuluu myös valtion omistuksessa olevia vesialueita. Alueen pohjoispuolella on melko runsaasti teollisuutta, jonka jätevedet vaikuttavat Haukiveden tilaan. Vedet ovat pohjoisosassa rehevöityneitä. Alueen läpi kulkee Saimaan syväväylä. Maa-alueilla ei ole paljoa uhkia. Tietokantatäydennys 2015: Suurimmat uhat saimaannorppakannalle ovat kalastuksen aiheuttamat poikaskuolemat, ilmastonmuutoksen seurauksena lämpenevät talvet ja sattuman vaikutus pienessä populaatiossa. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan D luokiteltuja luontotyyppejä) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä - luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpitein - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Mo
Lb
Mb
Mb
Mb
Hb
Lb
Hb
Hb
Li
Li
Mi
Li
Mi
Mi
Mi
Mi
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal35
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private65
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Kurikka, T./Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut: Muistio 23.8.2000. Laitinen, T.: Uhanalaisten sammalten inventointi Linnansaaressa. - Käsikirjoitus. Metsähallitus. 6 s. Metsähallitus, 1994: Linnansaaren kansallispuiston runkosuunnitelma. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja B, No 17. 71 s. Rajasärkkä, A. 1994: Linnansaaren kansallispuiston linnuston linjalaskennat. - Käsikirjoitus. Metsähallitus. Sihvonen, P. 1997: Linnansaaren kansallispuiston suurperhoset. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A, No 70. 70 s. Suikki, A. 1999: Linnansaaren kansallispuiston kasvillisuus. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A, No 106. 51 s. Ympäristöministeriö 1994: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II. - Työryhmän raportti 2. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliötietojärjestelmä) 1.1.2013 & 4/2013. Metsähallitus 2013: Natura-alueiden tila-arviointien lajikohtaiset tiedot (lomake 2B) vuosilta 2010-2012. Excel-taulukko 15.11.2013. Metsähallitus 2010: Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja C, No 77. 87 s. Metsähallitus 2014: Uhanalaisen lajin kannanseuranta-aineisto. Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit. Metsähallitus 2014: Saimaannorppa. Http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Lajitjaluontotyypit/Uhanalaisetelaimet/Saimaannorppa/Sivut/Saimaannorppa.aspx Hänninen-Valjakka, K. 1998: Etelä-Savon perinnemaisemat. - Alueelliset ympäristöjulkaisut 87. 147 s. Sarvanne, H., Tanskanen, A. & Yrjölä, R. 2005: Linnansaaren kansallispuiston linnustoselvitys vuonna 2005. - Metsähallitus, luontopalvelut. 46 s. Vihervaara, P. 2005: Linnansaaren kansallispuiston lepakkoinventointi. - Metsähallitus, luontopalvelut. 17 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0086.00
FI0214.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Lähes kaikki Natura-rajauksen sisäpuolella olevat maa-alueet kuuluvat kansallispuistoon, mukaan lukien Ison Virkasaaren vanhojen metsien suojeluohjelman täydennyskohde. Loppuosa maa-alueista on laadituissa osayleiskaavoissa pääasiassa SL- tai ev-alueita. Valtion omistamat vesialueet kuuluvat kansallispuistoon. Pääasialliset toteutuskeinot maa-alueilla: luonnonsuojelulaki, rakennuslaki Toteutustilanne: lähes kokonaan kansallispuistoa Pääasialliset toteutuskeinot vesialueilla: sopimus, maastoliikennelaki, vesiliikennelaki, kalastuslaki Toteutustilanne: alueella tehty vapaaehtoisia kalastuksenrajoitussopimuksia. Kalastusta on rajoitettu valtioneuvoston asetuksella. Vesialueita on myös hankittu valtiolle.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2010: Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja C, No 77.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY