Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500166

1.3 Site name

Kakrialansuo

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.887200
Latitude:61.863100

2.2 Area [ha]

140.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.7  0.00 
7110  info      136  0.00 
91D0  info      89  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N07100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kakrialansuo luokitellaan Sisä-Suomen keidassuoyhdistymäksi, jonka keskustan mättäillä tavataan rahkanevoja ja rahkarämeitä (varsinainen rahkaräme) sekä väliköissä lyhytkorsinevoja (oligotrofinen lyhytkorsineva). Isovarpurämeet (isovarpurämetyyppi) ja tupasvillarämeet (tupasvillarämetyyppi) ovat myös laaja-alaisia. Suon laiteilla tavataan ruoho- ja heinäkorpia.

4.2 Quality and importance

Kakrialansuo on valtakunnallisesti merkittävä suoluonnon suojelukohde. Alueen kasvillisuus edustaa monipuolisesti tyypillistä rämelajistoa. Alueen sisä- ja ulkopuolella tehdyt ojitukset ovat heikentäneet Kakrialansuon luonnontilaisuutta. Ojitukset ovat uhka tulevaisuudessakin. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • Alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • Luontotyypi laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.01i
LD02i
HJ02.01i
MJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private72
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

ESA: Kakrialansuon kasvillisuus- ja suotyyppikartoitus 7.8.1995. Seutukaavan aluevarauskortti: Kakrialansuo SL 15.31. Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Metsähallitus 2014: Puulan ja Kyyveden Natura-aluekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma, luonnos

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Kakrialansuo kuuluu soidensuojelun perusohjelman kohteisiin. Toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, vesilaki Toteutustilanne: yksityisiä suojelualueita, osin valtion

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2014: Puulan ja Kyyveden Natura-aluekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma, luonnos
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY