Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700014

1.3 Site name

Savijärven suo

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.672500
Latitude:63.097200

2.2 Area [ha]

28.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      1.1  0.00 
7140  info      0.00 
7230  info      0.00 
9010  info      0.00 
9050  info      0.4  0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
Hammarbya paludosa                   
Rhynchospora fusca                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N064.00
N0760.00
N1736.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Suoluontotyyppien monipuolisuus on Savijärven soiden erityispiirre. Alue on erityisen tärkeä lettojen suojelualue ja niiden osuus koko alueen pinta-alasta on huomattava noin 25%. Yhdessä alueen itäpuolella sijaitsevan Iso Veteläisen sekä kaakossa sijaitsevan Huurunlammen lettojen kanssa ne muodostavat merkittävän rehevien soiden suojelukokonaisuuden. Letot ovat myös lajistollisesti arvokkaita. Alueen soilla on joitakin ojia ja kohteella on vähäistä ennallistamistarvetta. Alueella on 6 uhanalaista suoluontotyyppiä ja kaksi vaarantunutta kasvilajia.

4.2 Quality and importance

Suojelutavoitteen määrittely: -Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. -Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla -Luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Alueesta on suurin osa perustettua luonnonsuojelualuetta.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Mi
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal74
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private26
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Kivinen, E. & Tolonen, K. 1972: 4th International Peat Congress, Otaniemi, Finland 1972. - Excursion Guide. F. Joensuu. Virgin peatlands, forestry, cultivation. 32 s. (Julkaistu artikkeli) Lyytikäinen, A. 1991: Kolin luonto, maisema ja kulttuurihistoria. - Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 308. 111 s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: kansallispuistot, Koli, kulttuurihistoria, lehdot, luonnonsuojelututkimus, maisema, uhanalaiset eliölajit) Soidensuojelutyöryhmä 1977: Soidensuojelun perusohjelma. - Komiteanmietintö 1977: 48. 47 s. (Tieteellinen julkaisu) Tietokantatäydennys 2016: Kondelin, H & Heikkilä, R. 2004: Savijärven suon Natura 2000 -alueen kasvillisuuskartoitus. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Metsähallitus 2013: Kolin hoito- ja käyttösuunnitelma. (Ympäristöministeriössä vahvistettavana). Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Metsähallitus 2013: Savijärven suon Natura-alueen tila-arviointi. Nevalainen, T & Pirinen, M. 2006: Savijärven suon Natura 2000-alueen (FI0700014) hoito- ja käyttösuunnitelma. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI009.00
FI0355.00
FI1636.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Pääosin soidensuojelualuetta (yksityinen, valtio). Alueesta 2,5 ha toteuttamatonta soidensuojelun perusohjelma-aluetta. Alueen toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2013: Kolin hoito- ja käyttösuunnitelma. (Ympäristöministeriössä vahvistettavana) Savijärven ennallistamissuunnitelma. Valmisteilla.
Link: www.metsa.fi/khs

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY