Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900122

1.3 Site name

Ison Särkijärven metsä - Metsokangas

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.645600
Latitude:62.704700

2.2 Area [ha]

53.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      7.8  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
7160  info      0.1  0.00 
9010  info      34.5  0.00 
91D0  info      5.4  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0615.00
N0719.00
N1733.00
N1933.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Äänekoskella sijaitsevat Ison Särkijärven metsä ja Metsokangas ovat vanhan metsän alueita. Ison Särkijärven metsä on osittain mänty- osittain kuusivaltaista metsää. Alueeseen kuuluu lisäksi kaksi lampea, korpipuro ja edustava lähteikköalue. Metsokangas puolestaan on pääosin mustikkatyypin metsää, soistuneilla alueilla on metsäkortekorpea. Alueella on pieniä lehtomaisia laikkuja. Puustossa on paikoin vanhoja haapoja, pökkelöitä ja maapuita runsaasti.

4.2 Quality and importance

Alueella on merkitystä vanhojen metsien suojelussa. Vaikka kohteet ovatkin pienialaisia, on niillä useita eri metsätyyppejä ja myös suon ja kankaan vuorottelua, Ison Särkijärven alueella on myös lampia ja lähteikköalue. Alueen metsät ovat vielä varttuvia, eivätkä ne siten ole kaikkein edustavimpia vanhan metsän alueita, mutta ajan oloon kehittyvät sellaisiksi. Ison Särkijärven länsipuolen räme on ojitettu, samoin Metsokankaan korpi. Alueet ovat pienialaisia, joten reunaa on suhteessa paljon. Ympäröivien alueiden hakkuut vaikuttavat siten paljon myös suojelualueiden sisäosiin. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimepitei

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02o
LB02.02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private10
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Ympäristöministeriö. 1994: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö ll. 1994. Helsinki. 344 s. Työryhmän raportti 2/1994. ISBN 951-47-9711-6, ISSN 1236-5785. Ympäristöministeriö 27.6.1996: Valtioneuvoston periaatepäätös vanhojen metsien suojelemisesta. (Ympäristöministeriön kirje) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0043.00
FI0357.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Ison Särkijärven metsä on vanhojen metsien suojelun täydennysesityksessä ehdotettu perustettavaksi Metsähallituksen aarnialueeksi - Metsokangas on vanhojen metsien suojeluohjelman kohde Suojelun toteutuskeinot: - Luonnonsuojelulaki (Suurin osa Metsokankaasta on ostettu valtiolle suojelutarkoitukseen)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY