Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1000012

1.3 Site name

Kalajoen suisto

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.904400
Latitude:64.288300

2.2 Area [ha]

327.0000

2.3 Marine area [%]

40.1000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      100  0.00 
1130  info      95  0.00 
1150  info      0.00 
1630  info      32.54  0.00 
2110  info      2.73  0.00 
2120  info      6.86  0.00 
2130  info      7.96  0.00 
2180  info      17.38  0.00 
2190  info      1.279  0.00 
7140  info      12.94  0.00 
9030  info      52.23  0.00 
9050  info      18.05  0.00 
9070  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1940Alisma wahlenbergii     
BA054Anas acuta    12  46   
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata    11   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera     
BA051Anas strepera     
BA258Anthus cervinus     
BA028Ardea cinerea    14   
BA169Arenaria interpres     
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula    10  16   
BA061Aythya fuligula     
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA045Branta leucopsis    15  30   
BA144Calidris alba    10  40   
BA466Calidris alpina schinzii     
BA143Calidris canutus    10  20   
BA147Calidris ferruginea    10  30   
BA148Calidris maritima     
BA145Calidris minuta    15  35   
BA146Calidris temminckii    15  30   
BA146Calidris temminckii     
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA038Cygnus cygnus    100  500   
BA038Cygnus cygnus     
BA540Emberiza aureola       
BA103Falco peregrinus     
BA002Gavia arctica     
BA001Gavia stellata     
BA127Grus grus     
BA127Grus grus     
BA075Haliaeetus albicilla    13   
BA640Larus fuscus fuscus    15   
BA640Larus fuscus fuscus     
BA177Larus minutus     
BA179Larus ridibundus    365  365   
BA179Larus ridibundus    2500  5500   
BA150Limicola falcinellus    10  30   
BA157Limosa lapponica    20  150   
BA156Limosa limosa     
BA272Luscinia svecica     
BA272Luscinia svecica       
BA152Lymnocryptes minimus     
BA066Melanitta fusca    23  23   
BA065Melanitta nigra    10  30   
BA068Mergus albellus     
BA260Motacilla flava    20  50   
BA260Motacilla flava     
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus     
BA170Phalaropus lobatus    males   
BA151Philomachus pugnax    cmales   
BA151Philomachus pugnax    30  80   
BA140Pluvialis apricaria    10  35   
BA141Pluvialis squatarola    10  40   
BA007Podiceps auritus    16   
BA195Sterna albifrons    10  20   
BA195Sterna albifrons     
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo     
BA193Sterna hirundo    10   
BA194Sterna paradisaea    10   
BA194Sterna paradisaea    30  30   
BA048Tadorna tadorna    14   
BA107Tetrao tetrix     
BA161Tringa erythropus    15  50   
BA166Tringa glareola     
BA166Tringa glareola    30  80   
BA162Tringa totanus     
BA162Tringa totanus    12   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Ammophila campestris                   
Anoplius aeruginosus                   
Arachnospila consobrina                   
Cakile maritima subsp. baltica                   
Carex halophila                   
Carex paleacea                   
Elatine hydropiper                   
Elatine orthosperma                   
Eulamprotes superbella                   
Euxoa recussa                   
Lathyrus japonicus subsp. maritimus                   
Limosella aquatica                   
Ranunculus lingua                   
Sparganium microcarpum                   
Stellaria nemorum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0131.00
N0230.00
N045.00
N076.00
N1012.00
N1612.00
N172.00
N191.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kalajoen suiston alue sijoittuu joen suiston molemmille puolille. Alue koostuu neljästä erillisestä osa-alueesta, jotka edustavat maankohoamisrannikon eri luontotyyppejä varsin kattavasti. Alueella on edustavaa dyynien ja hiekkarantojen luontoa ja loivia rantaniittyjä sekä fladoja, kluuvijärviä ja laguuninomaisia lahtia sekä metsien sukkessiosarjoja. Leton osa-alue alueen länsiosassa on pohjoiseen pistävä hiekkasärkistä ja dyyneistä muodostuva niemi. Tuuli- ja rantavoimat vaikuttavat alueella edelleen voimakkaasti ja osa-alueen luontotyypit ovat jatkuvassa muutostilassa. Leton alueelta löytyy täydellinen dyynisukkessiosarja alkiodyyneistä metsäisiin dyyneihin saakka, alueella on myös pieniä kluuveja ja dyynien soistuneita painanteita. Pohjoisnokalla on erikoista rantaniittymäistä kasvillisuutta. Letosta itään on itä-länsisuuntainen dyynialue, joka ei kuulu Natura-alueeseen, mutta on suojeltu luonnonsuojelulain luontotyyppialueena. Välittömästi luontotyyppialueen itäpuolelle sijoittuu toinen, Äijänsäikän, osa-alue. Länsi-itäsuuntaiset dyynivallit jatkuvat osa-alueelle katkeamatta. Dyynien välissä on kosteita painanteita, joissa on myös kluuvijärviä. Osa-alueen itäpäässä Kalajokeen rajoittuen on laajalti merenrantaniittyä, joka on osin luhtaista ja vesilampareista. Eteläosassa on primäärisukkessiometsiä luhtineen. Äijänsäikässä on lintutorni. Leton ja Äijänsäikän osa-alueet ovat osa valtakunnallisesti arvokasta koko Leton rannan käsittävää ranta- ja tuulikerrostumien nuorta yhdistelmämuodostumaa, joka on syntynyt noin 200-300 vuotta sitten. Kolmas osa-alue on erillinen pieni tulvainen saari Kalajoen länsirannalla Äijänsäikästä etelään. Saarta hoidetaan laiduntamalla. Saaressa pesii merkittävä naurulokkipopulaatio. Kalajoen suisto erottaa neljännen osa-alueen, Ämmän, edellisistä. Alue on luonteeltaan erilainen kuin Leton dyynialueet ja edustaa maankohoamisrannikon primäärisukkessiometsien kehityssarjaa luhtaisista merenrantaniityistä metsiin. Lehtipuuvaltaiset pensas- ja puustovyöhykkeet (pajut, leppä, koivu) ovat vallitsevia, mutta puhtaita männikkökuvioitakin löytyy. Ämmän osa-aluetta hoidetaan raivaamalla ja laiduntamalla. Alueen kasvillisuus on vaihtelevaa: dyyneillä esiintyy tyypillistä dyynilajistoa; suola-arhoa, rantavehnää, merinätkelmää, merivihvilää, merivalvattia, pietaryttiä, sarjakeltanoa; harvinaisempana esiintyy myös merisinappia. Harmailla dyyneillä vallitsevat sammalet (kulosammal) ja jäkälät. Paikoin on variksenmarjaa (ruskeat dyynit). Erityisesti Äijänsäikässä dyynit ovat ruovikoituneet. Alueen monimuotoiset soistuneet painanteet ovat kasvillisuudeltaan vaihtelevia, osa on jo pensoittunut (suomyrtti, hanhenpaju, lepikko, koivikko). Merenrantaniittyjä hallitsevat tyypilliset luhtakastikka, rönsyrölli, punanata, lisäksi esiintyy meri- ja suolavihvilää ja vihnesaraa, kosteimmilla alueilla hallitsevia ovat suursarat, kuten viilto-, vesi- ja pullosara sekä jokapaikansara. Luhtaisuuden ilmentäjiäkin löytyy, kuten luhtakuusio paikoin runsaana ja kurjenjalka. Alueella esiintyy paikoin sara-, ruoho- ja korteluhtaisuutta. Alueen metsät ovat vaihtelevia ravinteisista mesiangervolehdoista kuiviin männiköihin. Alueen linnusto on monipuolinen, varsinkin pesivä kahlaajapopulaatio on monipuolinen. Muuttoaikoina alueella levähtää runsaasti kahlaajia ja vesilintuja. Alue on osaksi virkistyskäytössä ja alueella on joitain loma-asuntoja.

4.2 Quality and importance

Alueen Letonnokan ja Äijänsäikän osa-alueet ovat osa Leton valtakunnallisesti erittäin tärkeäksi luokiteltua tuuli-ja rantakerrostumien yhdistelmämuodostumaa. Alueen luontotyypit edustavat poikkeuksellisen monimuotoista maankohoamisrannikon luontoa: alueella on kattavat ja harvinaiset dyynien ja metsien sukkessiosarjat pienipiirteisine ja vaihtelevine kasvillisuustyyppeineen. Erityisesti dyynien luontotyyppien osalta alue on valtakunnallisesti erittäin merkittävä. Kalajoen suiston ja Letonnokan linnusto on arvokas ja alueet ovat tärkeitä etenkin kahlaajalinnuille pesimisalueena sekä levähdys- ja ruokailupaikkana. Pesimälajistossa suojelullisesti merkittävimmät lajit ovat pikkutiira, etelänsuosirri, suokukko, lapinsirri ja selkälokki. Aiemmin alueella on pesinyt säännöllisesti Euroopassa erittäin vähälukuinen kultasirkku. Alueella esiintyy myös uhanalaista kasvilajistoa, mm. upossarpio. Alue on merkittävä esiintymisalue myös huonosti tunnetuille hiekka-dyyynialueiden selkärangattomille. Peruste D kohdan 3.3. kasvilajeille: suolasara on ruijanesikkoryhmään kuuluva laji. Merisinappi on Perämeren dyynirannoilla harvinainen eteläinen laji. Merinätkelmä puolestaan on tyypillinen edustavien dyynirantojen laji. Katkeravesirikko, oikovesirikko, mutayrtti, jokileinikki ja haarapalpakko ovat Pohjois-Pohjanmaan rannikolla harvinaisehkoja lajeja. Lettotähtimö on ravinteisten paikkojen vaatelias laji. Alue on virkistys- ja matkailukäytössä. Osa suojelualueen läheisistä rannoista on rakennettu. Rannat ovat vaarassa vaurioitua myös kulumisen vuoksi. Lisäksi pesimälinnuston häirintä aiheuttaa ongelmia. Alueen suojelun tavoitetila: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, alueen käyttöä ohjaamalla ja hoitotoimenpitein. Luontotyypin, lajin ja populaation määrää lisätään ja elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Lo
Mi
Li
Mi
Mi
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Marko Jaakola, maastokäynti kesä 1996. Tikkanen, H. 1995: Kalajoen Letonnokan ja jokisuun kasvillisuus- ja linnustoselvitys 1995. (Julkaisematon artikkeli, Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus). Rantojensuojeluohjelman alueet. Selvitys 97 1991. - Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto. 141 s + 127 karttasivua. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: meri- ja järviluonto, rannat, rantojensuojelu, luonnonsuojelu) Tietokantatäydennys 2016: BALANCE-aineisto Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. Jorma Pessa/Pohjois-Pohjanmaan ELY: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoamat Natura-alueiden linnustoa koskevat seuranta-aineistot ja tietokannat. Kilpiä, A. 2005: Kalajoen suiston YSA-inventointiraportti. Metsähallitus, luontopalvelut. Metsähallitus 2012: Kalajoen rannikon Natura 2000 -kohteiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2012-2022. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 119. Metsähallitus 2010: Kalajokisuun Ämmän perinnebiotooppien hoitosuunnitelma. Metsähallitus, luontopalvelut. Mäkinen & al: 2011: Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat. Suomen ympäristö 32/2011. Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 5/2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI16100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kalajoen suisto kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. RSO-alueen länsipuolella oleva Letonnokka on lisäysalue. Tämä alue on toteutettu yksityismaan rauhoituksella. Myös erilinen pieni alue Kalajoella on lisäys. Maa-alueiden suojelu toteutetaan luonnosuojelulain nojalla ja vesialueen suojelu toteutetaan vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2012: Kalajoen rannikon Natura 2000 -kohteiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2012-2022. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 119.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY