Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1100403

1.3 Site name

Iso Kalliosuo ja Satamosuo

1.4 First Compilation date

1996-12

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.996900
Latitude:65.210600

2.2 Area [ha]

251.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.766  0.00 
7160  info      0.14  0.00 
7230  info      10  0.00 
7310  info      127  0.00 
8210  info      0.06  0.00 
8220  info      1.7  0.00 
9010  info      8.8  0.00 
9080  info      6.3  0.00 
91D0  info      33  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex buxbaumii subsp. buxbaumii                   
Carex heleonastes                   
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
Frullania oakesiana                   
Matteuccia struthiopteris                   
Rhynchospora fusca                   
Viburnum opulus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N0797.00
N223.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Iso Kalliosuo ja Satamosuo ovat Pohjanmaan-Kainuun aapasuovyöhykkeellä olevia reheviä soita. Iso Kalliosuolla vallitsevat erilaiset mesotrofiset suot. Suolla on myös lettorämettä ja rimpilettoa. Suon reunoilla on runsaasti kallioita. Eteläreunan kivennäismaaniemekkeellä kalkkilohkareella kasvaa hyvin harvinaista lännenkarvesammalta, joka on valtakunnallisesti uhanalainen maksasammal. Iso Kalliosuon pohjoispuolella on Satamosuo, jonka eteläosassa on Koivulettoa (KoL). Pohjoisosassa on mesotrofista ja oligotrofista nevaa (SN, LkN, RiN). Satamosuon eteläosaa halkovan puron varressa on näyttävä tervaleppäluhta (TeLu), joka vaihettuu luhtaisen mesotrofisen nevakorven kautta koivuletoksi. Tervaleppää on myös Palokankaan liepeillä ja Iso Kalliosuon itäosassa puron varressa. Satamosuo erinomaista laidunta hirville ja poroille vetisine korpialueineen.

4.2 Quality and importance

Iso Kalliosuo ja Satamosuo muodostavat suokokonaisuuden, johon sisältyy rehevyydeltään erilaisia soita. Suot ovat yhdessä läheisen Poikainlammin-Karhusuon alueen kanssa edustava esimerkki alueensa suoluonnosta. Reunametsien hakkuut muuttavat maisemaa. Alueella on useita metsäautoteitä. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, -luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, -luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Lo
Li
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal93
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private7
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Kaakinen, K. ja Ohenoja, M. 1987: Tietoja Haukiputaan Satamosuon luonnosta. - Oulun yliopiston kasvimuseo. Oulu. Kirje. 1 s. Kovanen, T./Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Muistio 2.8.2000. Viitteet vuoden 2000 jälkeen: Kaartinen, Sari 2008: Iso Kalliosuon puronja suon ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno MH 3508/42/2008 Kaartinen, Sari 2013: Iso Kalliosuon tikankonttien hoitosuunnitelma. Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno MH 6075/2013/04.02 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 24.2.2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Iso Kalliosuo ja Satamosuo eivät sisälly suojeluohjelmiin. Alueiden suojelun toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kaartinen, Sari 2008: Iso Kalliosuon puronja suon ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno MH 3508/42/2008 Kaartinen, Sari 2013: Iso Kalliosuon tikankonttien hoitosuunnitelma. Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno MH 6075/2013/04.02
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY