Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI1200101

1.3 Site name

Kuluntajärvi

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.890600
Latitude:64.289400

2.2 Area [ha]

100.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta          DD 
BA056Anas clypeata          DD 
BA055Anas querquedula          DD 
BA061Aythya fuligula    80   
BA038Cygnus cygnus     
BA379Emberiza hortulana          DD 
BA099Falco subbuteo     
BA127Grus grus           
BA177Larus minutus    10  1365   
BA179Larus ridibundus    10  400   
BA065Melanitta nigra           
BA068Mergus albellus    31   
BA119Porzana porzana    cmales   
BA193Sterna hirundo    20  210   
BA194Sterna paradisaea    10  40   
BA166Tringa glareola     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A295Acrocephalus schoenobaenus                   
Actitis hypoleucos                   
A052Anas crecca                   
A050Anas penelope                   
A053Anas platyrhynchos                   
A257Anthus pratensis                   
A067Bucephala clangula                   
A376Emberiza citrinella                   
A381Emberiza schoeniclus                   
A322Ficedula hypoleuca                   
A125Fulica atra                   
A153Gallinago gallinago                   
A184Larus argentatus                   
A290Locustella naevia                   
A270Luscinia luscinia                   
A070Mergus merganser                   
A069Mergus serrator                   
A262Motacilla alba                   
A319Muscicapa striata                   
A160Numenius arquata                   
A330Parus major                   
A316Phylloscopus trochilus                   
A005Podiceps cristatus                   
A266Prunella modularis                   
A275Saxicola rubetra                   
A155Scolopax rusticola                   
A310Sylvia borin                   
A308Sylvia curruca                   
A164Tringa nebularia                   
A165Tringa ochropus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0690.00
N0710.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kuluntajärvi on rehevä lintuvesi, jolla on huomattavaa merkitystä lintujen levähdys- ja ruokailualueena. Lisäksi alueella on suuri merkitys opetus- ja retkeilykohteena. Kuluntajärvi on matala, runsasravinteinen ja tummavetinen. Sen rantoja kiertävät sara- ja ruoholuhdat, ja luoteis-, etelä- ja itäkärjissä on laajemmalti pajukkoista luhtanevaa. Länsirannalla on viljelyksiä ja asutusta, muutoin järvi on metsien ympäröimä. Vesikasvillisuudessa ulpukka (Nuphar lutea) ja uistinvita (Potamogeton natans) muodostavat laajoja kasvustoja.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private97
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Lintulaskennat: Jouni Ruuskanen, Teppo Helo 4.6.1996, Sari Leinonen 10.6, 12.6.1997 Natura-kohdekuvaus Peruskartta N:o 3434 01 TIETOKANTAPÄIVITYS 2014: BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. MUISTIO: Tiira-lintutietopalvelun aineistojen käyttö Natura-tietokantapäivityksessä. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.5.2014. Sorvari V.-M. 2012: Kainuun lintuvesien nykytila ja kunnostustarve vuonna 2012. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain ja lintudirektiivin mukaisena linnustonsuojelualueena. Vesialueen suojelu toteutuu vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY