Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1300201

1.3 Site name

LEMMENJOEN KANSALLISPUISTO

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Lapin luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.606400
Latitude:68.599400

2.2 Area [ha]

285761.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (17.00 %) Boreal (83.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      68  0.00 
3160  info      130  0.00 
3210  info      1635  0.00 
3220  info      106.991  0.00 
3260  info      532.282  0.00 
4060  info      29000  0.00 
4080  info      50  0.00 
6150  info      129.105  0.00 
6430  info      0.1  0.00 
7140  info      15000  0.00 
7160  info      1.656  0.00 
7220  info      0.1  0.00 
7230  info      127  0.00 
7310  info      46400  0.00 
7320  info      73.136  0.00 
8110  info      50  0.00 
8220  info      1885  0.00 
9010  info      133100  0.00 
9040  info      45000  0.00 
9050  info      363.71  0.00 
91D0  info      2800  0.00 
91E0  info      39.999  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1911Alopex lagopus         
BA054Anas acuta    10   
BA039Anser fabalis    55  55   
BA258Anthus cervinus    700  1400   
BA222Asio flammeus         
BA061Aythya fuligula    90  550   
BA062Aythya marila         
BA104Bonasa bonasia    83  83   
BA215Bubo bubo         
BA146Calidris temminckii         
BA139Charadrius morinellus    220  430   
BA264Cinclus cinclus    30  40   
BA082Circus cyaneus    10   
BA038Cygnus cygnus    30  180   
BA236Dryocopus martius    20  25   
BA542Emberiza rustica    110  120   
BA098Falco columbarius    236  353   
BA096Falco tinnunculus         
BA002Gavia arctica    10  60   
BA001Gavia stellata    20   
BA127Grus grus    52  73   
M1912Gulo gulo     
P6216Hamatocaulis vernicosus    30  60  area   
BA150Limicola falcinellus    650  975   
BA272Luscinia svecica    5609  8414   
M1355Lutra lutra    11  50   
BA152Lymnocryptes minimus    114  228   
P1389Meesia longiseta    area   
BA066Melanitta fusca    50  300   
BA065Melanitta nigra    80  500   
BA068Mergus albellus    15  85   
BA260Motacilla flava    10814  17303   
BA277Oenanthe oenanthe    2297  3676   
BA170Phalaropus lobatus    170  210   
BA151Philomachus pugnax    100  130   
BA605Phylloscopus borealis    73  109   
BA241Picoides tridactylus    102  152   
BA140Pluvialis apricaria    4218  5906   
P1972Ranunculus lapponicus    38  45  grids1x1   
P1528Saxifraga hirculus    6000  8000  fstems   
BA193Sterna hirundo         
BA194Sterna paradisaea    20  100   
BA457Strix nebulosa         
BA456Surnia ulula    90  100   
BA534Tarsiger cyanurus     
BA107Tetrao tetrix    157  220   
BA108Tetrao urogallus    2542  5084   
BA161Tringa erythropus    825  1154   
BA166Tringa glareola    10609  15913   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Antrodia crassa                   
Antrodia infirma                   
Antrodia primaeva                   
Arnica angustifolia                   
Botrychium boreale                   
Botrychium lanceolatum                   
Bryum longisetum                   
Bryum pseudotriquetrum var. neodamense                   
1352Canis lupus                 
Carex heleonastes                   
Gloeophyllum protractum                   
Lappula deflexa                   
Lophozia grandiretis                   
1361Lynx lynx               
Moerckia hibernica                   
Palustriella commutata                   
Phellodon secretus                   
Primula stricta                   
1106Salmo salar                   
Skeletocutis jelicii                   
Skeletocutis lilacina                   
Skeletocutis stellae                   
1354Ursus arctos    15  15             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.00
N0727.00
N087.00
N115.00
N165.00
N1750.00
N222.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue on luontotyypeiltään monipuolinen ja vaihteleva.Puiston itäosia hallitsevat mahtavat Viibus- ja Maarestatunturien ryhmät, luoteisosaa jyrkkäpiirteinen ja kapea Kietsimätuntureiden jono ja lounaiskulmaa laakeat ja matalat Skärri- ja Peltotunturit. Keskellä jää laaja alanko, jossa tunturikoivua ja harvaa mäntymetsää kasvavat selänteet ja pitkät aapasuovuomat vaihtelevat. Alueella kasvaa maamme pohjoisimpia kuusia. Vaskojoen latvoilla Sankivaarassa on kuusiryhmä (50 kpl), joka on erikseen suojeltu Metsähallituksen päätöksellä vuonna 1956. Vaskonselän länsirinteen kuusiryhmä (5 kpl) on suojeltu Metsähallituksen päätöksellä vuonna 1956. Naali esiintyy vain alueen alpiinisella osalla.

4.2 Quality and importance

Lemmenjoen kansallispuisto on tärkeä pohjoisten metsien, soiden ja jokiluonnon suojelun kannalta. Alueella pesii runsas linnusto. Lemmenjoen kansallispuisto kuuluu kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-alueisiin. Alueella harjoitetaan kullanhuuhdontaa. Kullanhuuhdonta on osa Lapin kulttuurihistoriaa ja sillä on huomattava matkailullinen merkitys. Alueella kasvaa mm. mustasaraa. - vauriot korjaantuvat hitaasti - koneellinen kullankaivuu - moottoriajoneuvojen käyttö, kulku-urat - poronhoito Alueelle ennen suojelupäätöstä myönnetyt valtausoikeudet jäävät sellaisenaan voimaan myös Natura 2000- verkoston alueella. ( Spiini 1 ja 2, Made 32 ). Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Mi
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit 1989. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, sarja B 19 (1989). A. Below 1991: Lemmenjoen kansallispuiston linnuston linjalaskennat 1991. Nurmi, J. 1975: Lemmenjoen kansallispuiston kasviharvinaisuuksia. Luonnon Tutkija 79: 118-119. Tietokantatäydennys 2016: Suomen ympäristökeskus: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 12.3.2014 Metsähallituksen Natura-alueiden tilan arviointi (NATA) 2010 Kajala, L. (toim.) 2004: Lemmenjoki Suomen suurin kansallispuisto – The largest national park in Finland. – Metsähallitus. 335 s. Juutinen, R. 2010: Sammalkartoitukset Mallan luonnonpuistossa ja Lemmenjoen kansallispuistossa 2010. Metsähallituksen raportteja, Dnro 1682/41/2010. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. Viitattu 2014. www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit Saara Käkelä & J. Ilmonen 2014: Fennoskandian luonnontilaisten jokireittien paikkatietoanalyysi luontodirektiivn 2013 raportoinnin linjausten pohjalta. Metsähallitus, luontopalvelut.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI001.00
FI0299.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Lemmenjoen alue on perustettu luonnonsuojelulain mukaiseksi kansallispuistoksi. Natura-alueeseen kuuluu myös neljä pientä luonnonsuojelulain nojalla perustettua yksityistä suojelualuetta.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lemmenjoen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallitus, 2008. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja C 48.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY