Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI1301913

1.3 Site name

Karunginjärvi

1.4 First Compilation date

2003-03

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-01
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.003600
Latitude:66.035800

2.2 Area [ha]

688.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    51  100   
BA056Anas clypeata     
BA056Anas clypeata     
BA039Anser fabalis    251  500   
BA061Aythya fuligula    101  250   
BA061Aythya fuligula     
BA062Aythya marila    15   
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus     
BA037Cygnus columbianus bewickii     
BA038Cygnus cygnus    400  1500   
BA096Falco tinnunculus     
BA002Gavia arctica     
BA001Gavia stellata     
BA127Grus grus    100  1000   
BA640Larus fuscus fuscus          DD       
BA066Melanitta fusca    15   
BA065Melanitta nigra    51  100   
BA068Mergus albellus    11  50   
BA260Motacilla flava    11  50   
BA170Phalaropus lobatus     
BA151Philomachus pugnax    10  50   
BA151Philomachus pugnax     
BA190Sterna caspia    10   
BA194Sterna paradisaea     
BA166Tringa glareola           
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A295Acrocephalus schoenobaenus    11  50             
A168Actitis hypoleucos               
A052Anas crecca               
A050Anas penelope    10             
A053Anas platyrhynchos    10             
A043Anser anser                   
A257Anthus pratensis               
A044Branta canadensis               
A067Bucephala clangula    10             
A149Calidris alpina alpina    11  50             
A064Clangula hyemalis                   
A253Delichon urbicum    5000  5000             
A153Gallinago gallinago               
A251Hirundo rustica    5000  5000             
A182Larus canus               
A070Mergus merganser               
A069Mergus serrator               
A262Motacilla alba               
A160Numenius arquata    10             
A249Riparia riparia               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0684.00
N0715.00
N191.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue on noin 9 km pitkä ja leveimmältä kohdaltaan noin 1 km leveä Tornionjoen suvanto. Alueeseen kuuluu 2 isompaa ja 2 pientä saarta sekä Liakanjoen suualuetta reunustavat tulvaniityt.

4.2 Quality and importance

Karunginjärvi on syksyisin Lapin paras ja myös keväisin suosittu muuttolintujen, erityisesti joutsenten ja sorsien ruokailu- ja levähdyspaikka. Myös vesilintujen sulkasadonaikaisena kerääntymisalueena kohde merkittävä. Pesivän linnuston perusteella alue on maakunnallisesti arvokas. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Rauhala, P. 1994. Kemin- Tornion seudun linnusto 2. Raahen kirjatyö Oy. Sirri -lehden vuosijulkaisut vv.1995-2001. Kemin lintuharrastajat Xenus ry. Räinä Pekka, Jokimäki Jukka, Kaisanlahti-Jokimäki Marja-Liisa 2000: Lapin lintuvedet - Linnusto, tila ja suojelu. Lapin ympäristökeskus. Digitaaliset ilmakuvat. BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. -Raportti 4/2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Karunginjärvi ei kuulu valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Vesialueen osalta toteutuskeinoina on vesilaki ja ympäristönsuojelulaki. Maa-alueilla toteutuskeinona on maankäyttö- ja rakennuslaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Lapin ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY