Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1302002

1.3 Site name

KALDOAIVIN ERÄMAA

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.867500
Latitude:69.658600

2.2 Area [ha]

351349.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (83.00 %) Boreal (17.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      15233  0.00 
3160  info      0.00 
3210  info      13600  0.00 
3220  info      1150  0.00 
3230  info      25.8  0.00 
3260  info      26  0.00 
4060  info      130000  0.00 
4080  info      40  0.00 
6150  info      120  0.00 
7140  info      33800  0.00 
7220  info      0.03  0.00 
7230  info      280  0.00 
7310  info      32500  0.00 
7320  info      10000  0.00 
8220  info      4107  0.00 
9010  info      5600  0.00 
9040  info      75000  0.00 
9050  info      30  0.00 
91D0  info      800  0.00 
91E0  info      0.78  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1911Alopex lagopus         
BA054Anas acuta    180  300   
BA039Anser fabalis    100  450   
BA258Anthus cervinus    100  210   
BA222Asio flammeus    800  1100   
BA062Aythya marila         
BA146Calidris temminckii    210  310   
P1950Carex holostoma    180  220  fstems   
BA139Charadrius morinellus    60  120   
BA264Cinclus cinclus         
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus    80  310   
BA542Emberiza rustica    85  145   
I1932Erebia medusa polaris         
BA098Falco columbarius    25  37   
BA096Falco tinnunculus         
BA002Gavia arctica    60  135   
BA001Gavia stellata    50  160   
BA127Grus grus    29  41   
M1912Gulo gulo     
P6216Hamatocaulis vernicosus    area   
BA150Limicola falcinellus    1200  1800   
BA272Luscinia svecica    11000  16000   
M1355Lutra lutra    10   
BA152Lymnocryptes minimus    1000  2100   
P1389Meesia longiseta    area   
BA066Melanitta fusca    500  950   
BA065Melanitta nigra    460  750   
BA068Mergus albellus    70  150   
BA260Motacilla flava    17000  26000   
BA277Oenanthe oenanthe    7000  10000   
BA170Phalaropus lobatus    4000  6000   
BA151Philomachus pugnax    2500  4000   
BA605Phylloscopus borealis    44  65   
BA241Picoides tridactylus         
BA140Pluvialis apricaria    18000  25000   
P1972Ranunculus lapponicus    10  grids1x1   
P1528Saxifraga hirculus    20  fstems   
BA194Sterna paradisaea    100  270   
BA457Strix nebulosa         
BA456Surnia ulula         
BA108Tetrao urogallus         
BA161Tringa erythropus    1800  2500   
BA166Tringa glareola    15000  23000   
BA162Tringa totanus    95  130   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Agabus infuscatus    grids1x1           
Anastrophyllum cavifolium                   
Botrychium boreale                   
Botrychium lanceolatum                   
Bryum longisetum                   
Bryum pseudotriquetrum var. neodamense                   
1352Canis lupus                 
Carex microglochin                   
Conocephalum salebrosum                   
Meesia hexasticha                   
Primula stricta                   
Prionocera abscondita    grids1x1           
1106Salmo salar                   
A174Stercorarius longicaudus                   
1354Ursus arctos               
Veratrum album subsp. lobelianum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N069.00
N0718.00
N0830.00
N1130.00
N1611.00
N171.00
N221.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kaldoaivin erämaa on Tunturi-Lapin suurin erämaa, jota luonnehtivat laajat tundramaiset tunturiylängöt. Paljakka valtaa alueen koilliosat jo alle 300 metrissä. Melko alavasta erämaasta kohoaa vain Kaldoaivin ylänkö yli 400 metriin. Tuntureita on myös pohjoisessa Tenon varressa. Tenon kaksi isoa sivujokea, Vetsi- ja Pulmankijoki, virtaavat erämaan läpi. Pulmankijoen varressa kasvaa maamme pohjoisin luonnonvarainen männikkö. Tunturikoivikot ovat suurimmaksi osaksi tunturimittarin tuhoamia. Naali esiintyy vain alueen alpiinisella osalla. Luontotyyppiä 3230 pensaskanervikot esiintyy vain alueen alpiinisella osalla.

4.2 Quality and importance

Laaja yhtenäinen erämaa-alue Tunturi-Lapissa. Luontotyypeiltään monipuolinen ja vaihteleva. Erämaa-alueeseen sisältyy Vetsijärven harjualue, joka kuuluu harjujensuojeluohjelmaan. Sammuttijänkä-Vaijoenjänkä kuuluu kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-alueisiin. - vauriot palautuvat erittäin hitaasti - moottoriajoneuvojen käyttö maastossa - porojen liikalaidunnus - ilmansaasteet Alueelle ennen suojelupäätöstä myönnetyt valtausoikeudet jäävät sellaisenaan voimaan myös Natura 2000- verkoston alueella. ( Pajib Haltejavri, Njuohkarjärvi 1-8, Lohi 13, Lohi 24 ). Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.01i
LI02b
MK05b
LM01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Komiteanmietintö 1988:39. Erämaakomitean mietintö. Tietokantapäivitys 2016 Kaldoaivin erämaa-alueen ja Sammuttijängän-Vaijoenjängän soidensuojelualueen luonto, käyttö ja paikannimistö. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 144. Kaldoaivin ja Vätsärin erämaa-alueiden linnusto. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 139 Kaldoaivin erämaa-alueen asutus- ja elinkeinohistoria. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 126 Kaldoaivin erämaa-alueen kallio- ja maaperä sekä vesistöt. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 110 Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen ja Urho Kekkosen kansallispuiston luontokartoitus. Loppuraportti osa 2: Ylä-Lapin luontotyypit. Metsähallitus. Suomen ympäristökeskus: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 12.3.2014 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. Viitattu 2014. www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit Saara Käkelä & J. Ilmonen 2014: Fennoskandian luonnontilaisten jokireittien paikkatietoanalyysi luontodirektiivn 2013 raportoinnin linjausten pohjalta. Metsähallitus, luontopalvelut.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0315.00
FI1184.00
FI141.00

5.3 Site designation (optional)

Alue muodostuu: -Kaldoaivin erämaa-alueesta (EMA), joka on perustettu erämaa-lain nojalla, -Sammuttijängän-Vaijoenjängän soidensuojelualueesta (SSA) , toteutuskeinona luonnonsuojelulaki sekä -Tuuruharjun alueesta, joka kuuluu harjujensuojeluohjelmaan (HSO). Tuuruharjun alueen toteutuskeinona on maa-aineslaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kaldoaivin erämaa-alueen ja Sammuttijängän-Vaijoenjängän soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 81. 2010.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY