Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

HUAN10002

1.3 Site name

Putnoki-dombság

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Aggtelek National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-05
National legal reference of SPA designation275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.488900
Latitude:48.326900

2.2 Area [ha]

7115.9800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU31Észak-Magyarország

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA404Aquila heliaca           
BA224Caprimulgus europaeus          DD       
BA030Ciconia nigra     
BA080Circaetus gallicus           
BA207Columba oenas    20  30   
BA122Crex crex     
BA239Dendrocopos leucotos     
BA238Dendrocopos medius    40  50   
BA429Dendrocopos syriacus           
BA236Dryocopus martius    30  40   
BA321Ficedula albicollis    200  200   
BA338Lanius collurio    250  250   
BA339Lanius minor               
BA246Lullula arborea           
BA072Pernis apivorus     
BA234Picus canus    30  30   
BA220Strix uralensis     
BA307Sylvia nisoria    50  50   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N071.00
N094.00
N102.00
N152.00
N1675.00
N2015.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

This site contains typical forested hills, with very high forest coverage. Many important forest-dwelling species and birds of prey nest in the forest habitats.

4.2 Quality and importance

„Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Fajok: Bonasa bonasia, Picus canus, Strix uralensis.This site contains typical forested hills, with very high forest coverage. Many important forest-dwelling species and birds of prey nest in the forest habitats. The most important bird species are the following: Bonasa bonasia (one of the biggest population in Hungary), Strix uralensis (breeds only in some northern mountains in Hungary), Dendrocopos leucotos.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03.03i
LA04.03i
HB02i
MB02.01.02i
LI01i
LJ01.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Ábrahám, A. & Bende, S. & Horváth, A. & Megyeri, J. (1952): Adatok Putnok környékének hidrobiológiai viszonyaihoz. - Annales Biol. Univ. Hung., 1: 341-350. Boldogh, S. & Szentgyörgyi, P. (2003): A haris (Crex crex L. 1758) állományának vizsgálata az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén 1997-2002 között. - In: Boldogh, S. (szerk.): Kutatások az Aggteleki Nemzeti Park területén, ANP füzet Boldogh, S. (1993): A fehér gólya védelmének és populációdinamikai kutatásának eredményei az Aggteleki Nemzeti Park hatósági területén 1988-1993 között - kutatási jelentés Boldogh, S. (1993): Az épületekben költő gyöngybaglyok védelmének és állományfelmérésének eredményei az Aggteleki Nemzeti Park hatósági területén 1988-1992 között - kutatási jelentés Boldogh, S. (1994): A fehér gólya (Ciconia ciconia) populációdinamikájának természetvédelmi szempontú elemzése - kutatási jelentés Boldogh, S. (1994): Az épületekben költő gyöngybaglyok védelmének és állományfelmérésének eredményei az Aggteleki Nemzeti Park hatósági területén 1988-1992 között - kutatási jelentés Boldogh, S. (1995): A fehér gólya (Ciconia ciconia L.) állományának vizsgálata és természetvédelmi kezelésének lehetőségei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében - kutatási jelentés Boldogh, S. (1995): Borsod-Abaúj-Zemplén megye fehér gólya (Ciconia ciconia L.) katasztere az 1994-es országos felmérés alapján.(1989-1994 közötti regionális felmérési eredményekkel kiegészítve) - kutatási jelentés Boldogh, S. (1996): Antropogén környezetben élő védett madárfajok biomonitoring programja és természetvédelmi kezelése Észak-Magyarországon 1988-1996 között - diplomamunka Boldogh, S. (1997): Észak-Borsod-Abaúj-Zemplén fehér gólya (Ciconia ciconia L.) katasztere 1995-1997 között (Putnoki-dombság, Cserehát, Galyaság) - kutatási jelentés Boldogh, S. (1998): A fehér gólya (Ciconia ciconia) hatékony védelmét megalapozó vizsgálatok tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. - Ornis Hun., 8 (1): 133-136 Czájlik, P. (1978-79): A császármadár - Tetrastes bonasia (L.) - az Északi Középhegységben. - Folia Historico Naturalia Musei Matrensis, 5: 107-134 Farkas, R. & Boldogh, S. & Szentgyörgyi, P. & Bartha, Cs. (2003): A gyurgyalag (Merops apiaster L. 1758) állományának felmérése és védelme Észak-Magyarországon. - In: Boldogh, S. (szerk.): In: Kutatások az Aggteleki Nemzeti Parkban, ANP füzetek II.: 97-10 Farkas, R. (2003): A gyurgyalag (merops apiaster) állományfelmérésének eredményei az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén 2002-2003. - kézirat Fügedi, L. & Szentgyörgyi, P. (1991): A Borsodi-dombság veszélyeztetett és ritka madarai. - Calandrella, V/2: 28-32 Fügedi, L. & Szentgyörgyi, P. (1992): A Borsodi dombság veszélyeztetett és ritka madarai - kutatási jelentés Gubányi, A. & Matskási, I. & Mészáros, F. & Murai, É. (1999): In: Mahunka, S. (ed.): The Fauna of the Aggtelek National Park. Hungarian Nat. Hist. Mus., Budapest, pp. 31-35 MMTE 4.sz. Gömör-Tornai HCs. (1993): A gyurgyalag (Merops apiaster) helyzete az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén 1993-ban - kutatási jelentés MMTE 4.sz. Gömör-Tornai Hcs. (1994): A haris (Crex crex L. 1758) populációdinamikai vizsgálata a Bódva völgyében és a Ny-i Cserehát területén, valamint az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén - kutatási jelentés Schafer, L. (1963): Előfordulási és fészkelési adatok az Északi-hegyvidékről. - Aquila, 69-70: 267-268 Szentgyörgyi, P. & Fügedi, L. & Vizslán, T. (1993): A gyurgyalag (Merops apiaster) állományának felmérése az ANP működési területén 1993-ban - kutatási jelentés Szentgyörgyi, P. & Fügedi, L. & Vizslán, T. (1993): A haris (Crex crex) állományának felmérése az ANP működési területén 1993-ban - kutatási jelentés Szentgyörgyi, P. & Fügedi, L. (1994): A haris (Crex crex) állományának felmérése az ANP működési területén - kutatási jelentés Szentgyörgyi, P. & Fügedi, L. (1996): A Putnoki-dombság madárfaunája. - Calandrella, X/1-2: 123-130 Varga, Zs. & Rékási, J. (1993): Food and population dynamics of Birds of Prey in North-Borsodi Karst between 1986-1991. - Aquila, 100: 123-136 Varga, Zs. (1989): 1988-as állományadatok az Aggteleki Nemzeti Parkból és környékéről (30000 ha). - Madártani Tájékoztató, 1989. 3-4: 6-8 Varga, Zs. (1993): Ritkább madárfajokról végzett Ornitho-faunisztikai megfigyelések adatai az ANP területén és környékén - kutatási jelentés Vizslán, T. & Szentgyörgyi, P. (1992): A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról. - Folia Hist.-Nat. Mus. Matr., 17: 199-208 Vizslán, T. (1991): Gyarapodó fekete gólya (Ciconia nigra) megfigyelések. - Calandrella V/2: 58.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU0099.00
HU991.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:In the Kelemer Sphagnum Bogs Nature Conservation Area: Aggtelek National Park Directorate H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A terület fő célkitűzései: • A területen található császármadár (Bonasa bonasia), szürke küllő (Picus canus) és uráli bagoly (Strix uralensis) állományok megőrzése, illetve növelése. További célok és végrehajtandó intézkedések: • Az erdőtervezés során a jelölő fajok állományának megőrzése érdekében a terület erdeiben a természetközeli állapotú élőhelyfoltok megőrzését, az egyes területek erdőgazdálkodás alóli mentesítését, illetve a folyamatos erdőborítást biztosító, elegyes-vegyeskorú-mozaikos állományszerkezetet eredményező erdőkezelés felé történő elmozdulást kell biztosítani. • Őshonos fafajú, természetszerű állományokban csak természetes felújítás (felújítóvágás, szálalóvágás, szálalás) tervezhető. Idegenhonos fafajokkal elegyes erdőkben ugyancsak a természetes felújítások valamelyikét kell alkalmazni. • A nevelővágást (tisztítást, gyérítést), készletgondozó használatot, felújítóvágást, bontóvágást, szálalóvágást és szálalást az őshonos lombos elegyfafajok kíméletével (az idegenhonos fafajok rovására), az állományokon belül meglevő változatosság megőrzésével és bővítésével kell tervezni. Az idősebb, böhönc-jellegű faegyedek (hagyásfák, famatuzsálemek) és az odúlakó madarak számára kiemelt fontosságú odvas fák minden esetben visszahagyandók. • Növedékfokozó gyérítések, készletgondozó használatok, felújítóvágás, bontóvágás, szálalóvágás és szálalás tervezése esetén (őshonos lombos fafajokból) lábon álló és fekvő holtfa egy része mindenhol visszahagyandó a fehérhátú fakopáncs állományok megőrzése érdekében. • Tarvágásos véghasználat csak idegenhonos fafajú erdőrészletekben, vagy állományrészekben, maximum 3 ha kiterjedésben tervezhető. Az idegenhonos fafaj letermelése után mesterséges erdősítésre csak a potenciális erdőtársulás fő- és elegyfafajai tervezhetők, illetve használhatók. • A császármadár állományok megőrzése érdekében az erdőápolási munkák során az erősen cserjés aljú erdőfoltok meghagyása, valamint a vaddisznó állomány visszaszorítása szükséges. • A mezőgazdasági földhasználatra visszavezethető, a táplálékláncon keresztül ható vegyi terhelés kockázatának mérséklése, illetve megszüntetése. • A területen lévő középfeszültségű vezetékek és oszlopok madárvédelmi eszközökkel történő felszerelése. • A prioritás fajok esetében a fészkelőhelyek háborítatlanságát biztosítani kell a költési időszakban. • Minden prioritás faj esetében monitorozással nyomon kell követni az állományok változását.Management plan exists for the Kelemer Sphagnum Bogs Nature Conservation Area

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY