Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

HUBF10001

1.3 Site name

Miklósfai Mórichelyi-halastavak

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-05
National legal reference of SPA designation275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.964200
Latitude:46.398300

2.2 Area [ha]

649.3300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU22Nyugat-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA293Acrocephalus melanopogon               
BA229Alcedo atthis    10   
BA053Anas platyrhynchos    700  2000   
BA060Aythya nyroca    10   
BA031Ciconia ciconia           
BA030Ciconia nigra     
BA030Ciconia nigra    20  30   
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus    20  50   
BA075Haliaeetus albicilla     
BA075Haliaeetus albicilla    10  15   
BA022Ixobrychus minutus    10   
BA023Nycticorax nycticorax    50  80   
BA023Nycticorax nycticorax    10   
BA323Panurus biarmicus    50  100   
BA393Phalacrocorax pygmeus    15  80   
BA118Rallus aquaticus     
BA118Rallus aquaticus    50  100   
BA336Remiz pendulinus     
BA336Remiz pendulinus    50  100   
BA249Riparia riparia    10  20   
BA249Riparia riparia    1000  5000   
BA004Tachybaptus ruficollis    30   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Botrychium lunaria                   
Cyclamen purpurascens                   
Dactylorhiza incarnata                   
Epipactis palustris                   
Eriophorum latifolium                   
Galanthus nivalis                   
Leucojum vernum                   
Menianthes trifoliata                   
Nyphoides peltata                   
Ophioglossum vulgatum                   
Orchis elegans                   
Orchis morio                   
Parnassia palustris                   
Pelobates fuscus                   
Trapa natans                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0632.00
N0738.00
N1014.00
N128.00
N141.00
N161.00
N236.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Artificial fish-ponds that has become excellent wetland for waterfowls (breeding and migrating birds as well) included endangered species like the Ferruginous Duck (Aythya nyroca). There are also alkaline fens and meadows with protected flowers.

4.2 Quality and importance

„Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Cigányréce (Aythya nyroca), Fehér gólya (Ciconia ciconia), Fekete gólya (Ciconia nigra), Fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon), Jégmadár (Alcedo atthis), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Törpegém (Ixobrychus minutus). További jelentős madárfajok: Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis), Tőkés réce (Anas platyrhynchos). Includes natural habitat complexes and protected species. Also important wetland as waterfowl feeding and nesting site. Alkaline fens are important for orchids.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02.03i
LA03.03i
MA08i
MB01i
HF02.02i
HI01i
LK01.03o
MM01.02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Management plan: Megyer Csaba. 2003, Mórichelyi-halastavak kezelési terve. Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Zalaegerszeg.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Balaton Fishery Ltd. Address: H-8600 Horgony u. 1.
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzés: A Natura 2000 különleges madárvédelmi terület természetvédelmi célkitűzése az azon előforduló, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok költő-, vonuló és telelő állományainak, egyedszámának, populációi életképességének megőrzése, a fajok ökológiai szükségleteinek megfelelő és életfeltételeiket biztosító élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása, fenntartása, helyreállítása. Specifikus célok:A terület fő célkitűzése: •A Natura 2000 különleges madárvédelmi terület kiemelkedő élőhelyi változatosságának, mozaikosságának biztosítása az optimális vízkormányzás és a terület természetvédelmi státuszával harmonizáló halgazdálkodás útján. További célok és végrehajtandó feladatok: •A terület vízellátásának és természeteshez közeli vízjárásának biztosítása a fészkelő vízimadárfajok és az azok táplálékbázisát alkotó vízi szervezetek ökológiai igényeinek megfelelően. • A megmaradt vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátását biztosítani kell, különös tekintettel a terület ÉK-i részén lévő lápréten. • A nádas foltok és a szegélynövényzet időbeni és térbeni változatosságának biztosítása a megfelelő időben történő vízkormányzás és kaszálás segítségével. • A nyílt vízfelület, a hínárnövényzet és a változatos összetételű mocsári növényzet arányának területrészek szerinti fenntartása, optimalizálása, helyreállítása. • Az inváziós növényfajok, így az idegenhonos aranyvessző fajok (Solidago spp.), a japánkeserűfű fajok (Reynoutria spp.) és az akác (Robinia pseudo-acacia) visszaszorítása. • A fészkelési időszakban bekövetkező szélsőséges vízszintváltozások kivédése a töltéslábakon fészkelő fajok érdekében. • Természetvédelmi céloknak megfelelő erdőgazdálkodás kialakítása. • Az abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása. There is no official conservation management plan. Recommendations: - ensure water supply of alkaline fens (with Eriophorum latifolium) - grassland management against invasive species (by grazing, cutting and removal of bushes) - hunting, disturbance of birds is forbidden in the site

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY